MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ UYGULAMALARINDAKİ ETİK ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DENİZLİ-BİŞKEK ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 78-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülke Ekonomileri işletmeler temelinde varlığını sürdürür, gelişir ya da küçülür. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü ise o ülkede yaşayan halkın refahına o derece etki eder. İşletmelerin finansal bilgilerinin ve bu bilgilerin çıktılarının açık net şeffaf ve karşılaştırılabilir olması önemlidir. İşte bu düzeni sağlayan ise muhasebe meslek mensuplarının tutumudur. Meslek mensupları, muhasebe kayıtlarını tutarken, sınıflandırırken, özetlerken ve raporlarken özenli ve titiz davranmak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları sosyal sorumlulukları gereği bu özeni alışkanlık haline getirmelidirler. Muhasebe meslek elemanlarının bahis konusu kayıtlama ve raporlama aralığındaki işlemleri yaparken bir takım yanlışlıklar yapabilir. Bu yanlışlıkların kasıt olmaksızın yapılması durumu hata, kasıtlı yapılması durumu ise hile olarak tanımlanmaktadır. Meslek mensupları hata ve hile olasılığının bilincinde, gerekli özeni göstermesi etik gereğidir. Bu çalışmada Bişkek ili ile Denizli ilinde mesleğinde 10 yılını doldurmuş muhasebe meslek mensuplarına mesleki uygulamaları ile ilgili etik arasında bağlantı kurulan 4 adet soru sorulmuştur. Bu soruların cevapları literatüre uygun bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Country Economies maintain, develop or shrink their existence on the basis of businesses. The stronger the economy of an country, the more it affects the welfare of the people living in that country. It is important that the financial information of businesses and their outputs are clear, transparent, and comparable. It is the attitude of accounting professors who provide this order. Professional members must be careful and rigorous when keeping, classifying, summarizing and reporting accounting records. Professional accountants should make this self-interest a habit because of their social responsibilities. Accounting professionals may make a number of mistakes when doing transaction processing between bookkeeping and reporting. These mistakes are made as mistakes and intentionally done as fraud. It is ethical for professionals to demonstrate the necessary discretion in the consciousness of error and the possibility of fraud. In this study, four questions will be asked about the professional ethics related to professional practices and accounting professionals who have completed 10 years of occupation in Bishkek and Denizli provinces. The answers of these questions will be tried to be explained according to the literature.

Keywords