ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL BİLİMLERE HAZIRLAMAK: TÜBİTAK LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 36-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal yaşantımızda sosyal bilimlerin önemli bir yeri vardır. Ancak bunun eğitim sistemi içerisindeki yeri ve önemi tartışılır bir konudur. Eğitim sistemimiz içinde ortaöğretim çağında; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Coğrafya vb. dersleri ile sosyal bilimler alanında eğitim verilmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen dersler bağlamında sosyal bilimlerin eğitim programlarındaki yerini incelemek. Öğrencilerin bu derslere ilgisini değerlendirerek. Sosyal bilimlere ilgiyi artırmak adına yapılabilecekleri belirlemek amaçlanmıştır. Sosyal bilimlerde ele alınan konular sadece okunarak öğrenilen dersler şeklinde değerlendirilmemelidir. Sosyal bilimler alanında sorgulamak, problem belirlemek ve çözüm üretmek önemlidir. Bu anlamda proje tabanlı eğitim anlayışı ile derslerin yürütülmesi yararlı olacaktır. Tübitak tarafından düzenlenen liseler arası proje yarışmalarında 2008 yılından itibaren sosyal bilimler alanından da projeler hazırlanabilmektedir. Her yıl daha fazla sosyal bilimler alanında hazırlanan projeler öğrencilerin sosyal bilimlere karşı tutumları üzerinde olumlu katkılar sağlamaktadır. Proje yarışmaları ile sosyal bilimlerin eğitimin içindeki öneminin artırılmaya çalışılmasının toplumsal gelişimimiz açısından faydalı olarak değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Social sciences have an important role in our social life. But, its place and importance in the education system is a debatable issue. Within our education system in the secondary school age; Turkish Language and Literature, History, Philosophy, Sociology, Psychology, Geography, etc. In the field of social sciences, educations are given. In this study, it is aimed to examine the place of social sciences in educational programs within the context of the mentioned courses, to evaluate the students' interest in these courses and to determine what can be done to increase the interest in social sciences. Topics covered in social sciences should not be considered as read-only lessons. In the field of social sciences, it is important to question, identify problems and produce solutions. In this sense, it will be beneficial to carry out the courses with project-based education. Since 2008, in the field of social sciences, projects can be prepared in high school project competitions organized by Tübitak. Each year, more and more projects in the social sciences contribute positively to students' attitudes towards social sciences. Project competitions are considered to be beneficial for our social development in order to increase the importance of social sciences in education.

Keywords