BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN KARİYER PLATOSU İLE İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 150-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde dünya, internet ve bilgi teknolojilerinin hızla yaygınlaşması sonucu etkilerinin sanayi devrimine göre daha büyük olacağı bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim firmaların maliyetlerini ve dolayısıyla rekabet güçlerini doğrudan etkileyeceği için firmaların dijital dönüşüme ayak uydurmaları elzemdir. Bankacılık sektörü ise rekabetin en yoğun yaşandığı sektörler arasında yer aldığı için bankalar rekabeti sağlamak amacıyla kaliteli ve ucuz hizmet sunmalıdır. Bankaların faiz maliyetlerinden sonra en büyük maliyetleri ise personel ücretleri ve kira giderleridir. Dijital dönüşüm doğru bir strateji ile uygulandığında hizmet kalitesini artıracak ve maliyetleri düşürecektir. Ancak dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde bankalarda insan kaynağına olan ihtiyacın azalacağı düşünülmektedir. İnsan kaynağına olan ihtiyacın azalmasının, personele banka tarafından verilen değerin azalmasına, terfi süreçlerinin yavaşlamasına ve işten çıkarmaların artmasına yol açması kaçınılmazdır. Bu durum kariyer platosunun artmasına veya oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında bankacılık sektöründe üst düzey bir yönetici ile bir mülakat gerçekleştirilerek bankacılık sektöründe dijitalleşmenin kariyer platosu ile ilişkisi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, as a result of the rapid expansion of the internet and information technologies, the world has entered a process of change in which its effects will be greater than the industrial revolution. Since this change will directly affect the costs and thus the competitiveness of the firms, it is essential that the companies keep up with the digital transformation. Digital transformation will improve service quality and reduce costs when implemented with the right strategy. However, it is thought that the need for human resources in banks will decrease with digital transformation. It is inevitable that the decrease in the need for human resources will lead to a decrease in the value given to the personnel by the bank, a slowdown in the promotion processes and an increase in layoffs. This may contribute to the increase or formation of the career plateau. In this context, an interview was conducted to examine this relationship.

Keywords