YEŞIL ÇATILARIN SÜRDÜRÜLEBILIR KENT TASARIMINA OLAN ETKISI

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 181-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hava kirliliği ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği problemlere çözüm olarak alınacak birçok tedbirden yanlızca biri olan yeşil çatı uygulamaları yeterli bilincin olmaması ve yüksek ilk yapım maliyetinden ötürü nadiren tercih edilmektedir.Oysa plansız,düzensiz büyüyen her yanı betonlaşan şehirlerin değişen ve kirlenen havasını temizleyebilmek,rekreasyon alan ihtiyacını karşılayabilmek,tasarruf sağlayabilmek,şehrin estetik görüntüsünü değiştirebilmek,iklim değişikliğinin getirdiği felaketlere önlem almak adına yeşil alanlara daha çok ihtiyaç duymaktayız.Mevcut düzensiz yapılaşmanın yerine yeşil alanların gelmesi ütopik bir düşünce olduğundan ötürü yeşil çatı uygulaması burada bir önlem olarak daha çok öne çıkmaktadır.Yeşil çatı uygulamaları sürdürülebilir çevreye duyarlı yapılarda karşımıza çıkmaktadır.Yeşil çatılardan maksimum fayda elde edebilmek adına diğer sürdürülebilir prensibler ile birlikte uygulanması verimi arttıracaktır.Her geçen gün daha katı tedbirler almak zorundayız.Ekolojik dengenin sağlanması adına yeşil alanlardaki bitkilelerin çeşitliliği büyük önem taşımaktadır doğal yeşil alanların aksine yeşil çatılar çok daha fazla türün bir arada bulunabilmesini sağladığından dolayı aynı metrekaredeki bir yeşil alana göre çok daha verimlilik sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Green roofs,one of the many precautions that can be taken in order to inhibit some of the problems occured by air pollution and global warming are rarely prefered because of their high inital construction cost and also insufficient knowledge of the users. As a matter of fact we need green spaces now more than ever to have a clear air, to provide for the need of recreational areas, to save on, to prevent problems made by global warming and also to change the aesthetic view of our unmethodical growing cities. Replacing the current unmethodical structures with green spaces is more like a utopia, therefore, green roofs play a better countermeasure role. We can come across green roof applications in sustainable environment structures. Having sustainable principles and green roofs work together would maximize the benefits. Strict measures need to be taken each day. Having variety of plants plays a huge role in providing an ecological balance. Green roofs allow a lot of different species to live together which increases the benefits compared to natural green spaces over a square meter.

Keywords