OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 141-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belli bir amaca yönelik olarak, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sosyal uyumu, zeka ve beceriyi geliştiren, aynı zamanda eğlendiren etkinliklerdir. Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Yetişkin için, eğlenme, dinlenme, boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun, çocuk için, içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma ve anlama aracıdır. Bu nedenle boş zaman etkinliği değil, çocuğun zamanının büyük bir bölümünü alan, ciddi bir uğraş olarak nitelendirilir. Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci önemli duygusal doyumdur. Sevgiden yoksun bir çocukluk gibi, oyunsuz bir çocuklukta düşünülemez. Oyun, okul öncesi eğitiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için istenilen davranışları kazandırmanın en iyi yoludur. Okul öncesi eğitim kurumlarında oynadığı yere mekana göre çeşitli oyunlar vardır.

Keywords

Abstract

Certain one purpose intended as physical and mental ability to specific a place and time in yourself specific the rules done social compliance intelligence skills develops same time entertains events are Game each in years people life important place one event is Adult for amusement rest leisure activity meanings such as activity game for children inhabited around the world getting to know people and understanding tool Therefore null time activity child's time a big section is considered a serious endeavor Game, the child development and personality for after love second important emotional satisfaction from love devoid of childhood such as one childhood unthinkable in a playless childhood Game in preschool education set goals to achieve the desired behaviours most good It is the way

Keywords