İSTANBUL (KADIKÖY) İLÇESİ YEREL YÖNETİM UYGULAMALARININ KATILIMCI DEMOKRASİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 197-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel yönetimler kamu hizmeti alanlara en yakın birim olduklarından halkın yönetime katılımı, yerel ölçekte daha kolay ve etkin gerçekleşebilmektedir. Nitekim halkın bilgi sahibi olması ve kendilerini ilgilendiren konularda görüş, eleştiri ve projelerini yöneticilere iletebilmesi açısından önem taşıyan belediyelerde, kent konseyi, gençlik, kadın, çocuk, kıdemli yurttaş, engelli meclisleri gibi kurumlar aracılığıyla yönetime dâhil olması günümüzde katılımcı demokrasi uygulamalarının etkili olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle çalışmada, Kadıköy Belediyesi’nde, İlçe’nin sorunlarının tespiti ve çözümünde kent ortaklarıyla birlikte hareket edebilmek anlayışı ile kullanılan katılımcı demokrasi uygulamaları değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Since local administrations are the closest units to public service recipients, public participation in the administration can be realized more easily and effectively at the local scale. As a matter of fact, in the municipalities which are important for the public to have information and to convey their opinions, criticisms and projects to the managers on the issues that concern them, the participation of the government through institutions such as city council, youth, women, children, senior citizens and disabled councils shows that participatory democracy practices are being used effectively today. In this study, In Kadikoy Municipality, which was selected as a sample subject, participatory democracy practices used to identify and solve the problems of the district were evaluated. Key Words: Local Government, Public Service, Municipality, Democracy, Participation.

Keywords