TÜRKİYE VERGİ GELİRLERİNİN OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 140-147
Year-Number: 2019-23

Abstract

Ekonomik faaliyet döngüleri vergi gelirlerini etkileyerek kamu mali dengeleri üzerinde önemli etkilere neden olabilir. Hızlı büyüme dönemlerinde vergi gelirlerindeki artışlar bütçe açıklarını kapatırken, daralma dönemlerinde vergi gelirlerindeki düşüş bütçe dengesinde bozulmaya neden olacaktır. Bu bağlamda, vergi gelirlerinin ekonomik çevrimlerle ilişkisinin yönü ve boyutu, diğer bir deyişle vergi gelirlerinin ekonomik çevrimlere duyarlılığı bütçe performansında belirleyici bir öneme sahiptir. Türkiye gibi genellikle bütçe açığı veren ve bu durumun finansmanı için doğrudan kısa vadeli tahsilat imkanı bulunan vergi gelirlerine muhtaç olan bir ülkede, bu rol oldukça önem arz etmektedir. Aksi halde daha yüksek bedelli borçlanmalar gerekecektir. Bütçe geliri ve harcama kalemleri, ekonomik döngülere ve kamu otoritelerinin takdir kararlarına bağlı olarak temelde değişmektedir. Kamu harcamalarının çoğunda, isteğe bağlı karar bileşeni daha fazla ağırlığa sahipken, gelirlerde ekonomik döngüler daha belirleyicidir. Genel olarak, ekonomik döngülerin tüm vergi kaynaklarını aynı oranda etkilemediği ve bazı vergi kalemlerinin ekonomik faaliyetteki değişikliklere daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Çalışmada bu hususlar diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırılacaktır.

Keywords

Abstract

Cycles of economic activity can have significant effects on public fiscal balances by affecting tax revenues. While increases in tax revenues during periods of rapid growth will close budget deficits, a decline in tax revenues during periods of contraction will cause a deteriorationin the budget balance. In this context, the direction and dimension of the relationship of tax revenues to economic cycles, in other words, the sensitivity of tax revenues to economic cycles has a decisive importance in budget performance. Which is usually the case for budget deficit financing, such as Turkey and this in a country which directly dependent on the short-term collection facilities located in tax revenues, is of great importance in this role. Otherwise, higher borrowings will be required Budget revenue and spending items vary fundamentally depending on economic cycles and discretion decisions of public authorities. In most public spending, the discretionary decision component weighs more, while in revenues, economic cycles are more decisive. In general, it is known that economic cycles do not affect all tax sources at the same rate, and that some tax items are more sensitive to changes in economic activity. These considerations will be compared with other OECD countries in the study.

Keywords