TAEKWONDO VE FAİR PLAY

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 8-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Taekwondo ferdi ve mücadele sporları içerisinde gösterilen, uzakdoğu kökenli ve olimpik bir spor branşıdır. 3 bin yıllık bir mazisi olmasına rağmen 2000 yılında olimpik bir spor haline gelmiştir. Dünyada 140 ülkede 7 den 70 yaşlarına kadar 40 milyon insandan daha fazla insan bu sporu yapmaktadır. Bu araştırmada taekwondo sporu ve fair play kavramı ele alınarak taekwondo sporu içerisinde sistematik olarak yapılan bazı ritüellerin fair play açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, taekwondo sporu ile ilgili yazılan kitaplar incelenmiş ve taekwondo müsabakaları izlenerek gerekli değerlendirmeler not edilerek yorumlanmıştır. Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama şu aşamalardan oluşmakta: istenen amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır. Taekwondo isminin içerisinde fair play kavramı geçmektedir. Do kavramı; yol, ahlak, etik olarak ifade edilmektedir. Taekwondo müsabakalarında sporcuların müsabakaya başlamadan önce hakemleri, seyircileri selamlaması ve rakibi ile el sıkışıp birbirine başarılar dilemesi fair playa verilecek örneklerden bazılarıdır. Taekwondo müsabakası içerisinde yere düşen rakibe vurulmasının yasak olması ve cezai müeyyidesinin olması da dikkat çekmektedir. Yine taekwondo salonlarında ve antrenmanlarda bayrağa selam, hocaya selam ve taekwondo yemini de ayrıca fair play açısından önemlidir. Antrenmanlarda sporcular arasındaki kuşak derecesi spordaki hiyerarşik yapı açısından da önemlidir. Taekwondo kitap ve salonlarında “taekwondo barış içinde yarıştır”, “taekweondo’ cu her şeyi kırar ama bir kalbi asla” gibi veciz ifadeler bu spor branşının fair play açısından mükemmel bir spor branşı olduğunun bir göstergesidir.

Keywords

Abstract

Taekwondo is a far east-originated Olympic sports branch, which is viewed among individual and combative sport. Although it has a history extending to 3 thousand years, it has become an Olympic sport in 2000. In the world, more than 40 million people in 140 countries, aging from 7 to 70, practice this sport. In this study, taekwondo sport and the concept of fair play will be investigated and the evaluation of several rituals conducted in taekwondo sport will be evaluated in terms of fair play. In the study, the books written about taekwondo sport were investigated and the necessary evaluations were interpreted by watching taekwondo competitions and taking notes. In the study, the documental survey was adopted. The documental survey method consists of the following steps: finding the resources for the desired aim, reading them, taking notes about them and the evaluation process. The definition of taekwondo includes the concept of fair play. The term, Do, is referred to as the ways, morals and ethics. In taekwondo competitions, athletes first salute the referees and the audience, shake hands with their opponents and wish luck, which covers some of the examples of fair play. The fact that it is not allowed to attack a fallen opponent in the competition and it has penal sanctions also attracts attention. Furthermore, in taekwondo centers and training, saluting the flag and the coach and taking the taekwondo oath are of importance in terms of fair play. In training, the ranks of belts among the athletes have importance in terms of the hierarchical structure in sports. Concise statements such as “Taekwondo is a race in peace.”, and “Taekwondo athletes break everything but a heart.” indicate that this branch of sports is a perfect sports branch in terms of fair play.

Keywords