YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAZILIM TASARIM DESENLERİ

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 29-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri olarak, sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekli yazılım platformları biçiminde tanımlanabilir. Bu platformların sürekli yenilenmesi ve güncellenmesi bir dizi maliyet ve harcamayı zorunlu hale getirmektedir. Bu durum hem bu maliyeti karşılamakla yükümlü işletmeler, hem de bu yazılımı güncelleme zorunda olan firmalar bakımından bir dizi güçlükler doğurmaktadır. Bu bakımdan bu türden sistemlerin ileride yeniden ele alınma zorunluluğu, başlangıç kurgularının tasarım evresinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bilgi sistemlerinde nesnelerin desteklenmesine katkı yapan, nesneler arasında ayırt edici özelliği bulunan, ara yüzlerin ve ara yüzler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olan, benzer ara yüzlere sahip birçok sınıf için tanımlama ve genellemeler yapılmasını sağlayan hiyerarşik düzenlere tasarım desenleri adı verilir. Bu şekilde bir deseni, çözümü aynı şekilde olmamak üzere milyonlarca kez kullanmak mümkün olabilir. Bu çalışmada bu amaca uygun olarak, yazılım tasarım desenleri için genel bir tanımlama yapılmış ve bir uygulama verilmiştir.

Keywords

Abstract

Management information systems can be defined as decision support systems in the form of software platforms that need to be constantly updated and improved. Continuous renewal and updating of these platforms necessitates a range of costs and expenditures. This poses a number of difficulties both for businesses that have to cover this cost and for companies that have to update this software. In this respect, the necessity of reconsidering such systems in the future necessitates that the initial constructs be made during the design phase. Hierarchical layouts, which contribute to the support of objects in information systems, have a distinctive character between objects, help define interfaces and relationships between interfaces, and provide definitions and generalizations for many classes with similar interfaces are called design patterns. In this way, it may be possible to use a pattern millions of times, not the same way as a solution. In this study, in accordance with this purpose, a general definition for software design patterns is made and an application is given.

Keywords