TOPLUMSAL EYLEMLER VE İRAN YAZILI BASININDA ‘’ÖTEKİNİN’ İNŞA PRATİKLERİ (KAYHAN, JAVAN GAZETESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 237-254
Year-Number: 2019-23

Abstract

Toplumsal eylemler, demokrasinin birer göstergesi olarak, yönetimden memnuniyetsizlik ve toplumsal ortamda işlerin istenilen düzeyde gitmediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. İktidar erkleri ile halk arasında çıkabilecek en ufak bir kıvılcımda ilk olarak bürokratik mekanizmayı çalıştıranlar, bunun yanında medyanın gücü ve etkisine de başvurmakta ve böylece ötekinin söylemsel pratiklerini yaratmaktadır. Bu söylemsel pratikler daha çok ötekinin kötü olarak sunulması, ötekinin değersizleştirilmesi, ötekinin karşısında bir meşruluk kazanma çabasıdır. Yöneten halk arasında karşılıklı beklentilerin bir uzantısı olarak toplumsal eylemler karşılıklı uzlaşıya dayalı bir şekilde işlerlik kazanmalıdır. Bu çalışmanın amacı 28 Aralık 2017 yılında İran’ın Meşhed kentinde başlayan ve yaklaşık 15 gün süren ekonomik göstergeli toplumsal hareketliliğin Kayhan, Javan gazetesinde ele alınışını irdelemektir. Bu amaçla olayların şiddetinin arttığı ve her iki tarafında( Rejim- reformist) tansiyonunun yüksek olduğu 1 Ocak ile 4 Ocak 2018 tarihleri arasındaki Kayhan, Javan gazetesinde haberlerin sunuş şekilleri üzerinde durulmuş ve bu tarihler arasındaki gazete başlıkları, fotoğrafları ve içerikleri ele alınmıştır. Araştırma Javan ve Kayhan gazetesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak söylem analizi tercih edilmiş ve söylemsel pratikler üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucuna göre İran rejimine yakınlığı ile bilinen Javan ve Kayhan gazetesindeki haberler söylemsel boyutta ele alınmış ve söylemsel pratiğini öteki üzerine oturttuğu, bu doğrultuya hizmet eden fotoğraf ve başlıklar kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Social actions emerge as an indicator of democracy when there is dissatisfaction with the management and when things do not g oto the desired level in the social environment. In the slıghtest spark that may emerge between the powers of power and the public, those who first operate the bureaucratic mechanism also resort to the power and influence of the media and thus create discursive practices. These discursive practices are mostly presented as bad, devaluation of the other, and an effort to gain legitimacy against the other. As an extension of the mutual expectations among the gevorning people, social actions must operate on the basic of mutual consensus. The aim of this study is to examine the social activity with economic indicators which started in Mashhad, İran on 28 December 2017 and lasted for about 15 days. For this purpose, the presentation of the news was discussed in Kayhan and Javan newspapers between 1 January and 4 January 2018 when the violence of the events increased and the tension of the regime (reformist) was high on both sides and the headlines , photographs and contents of the newspapers were discussed. According to the results of the research, the news in the Javan and Kayhan newspapers, which is known for its proximity to the İranian regime, was handled in a discursive dimension, and it was concluded that it was based on its discursive practice and used photographs and titles that served in this direction Keywords: Discourse,Reformist, Other, İran Regime, Javan and Kayhan Newspapers

Keywords