ENEL-HAK ŞAİRİ NESİMİ

Author:

Number of pages: 1-7
Year-Number: 2019-23

Abstract

Azerbaycan şairi İmameddin Nesiminin hayatı, sufi görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Allahın varlığını öne süren Hak şiirlerinden, muhabbet şiirlerinden örnekler verilmiştir. Nesimi Şiilerinde dil, lisan kelimelerini kullanmış ve insanın dili ile var olduğunu vurgulamıştır.Harf ve sayılardan oluşturduğu Hurufi şiirlerinden bahsedilmiştir. Hurufilik Fazlullah-ı Hurufî'nin (1394) kurup geliştirdiği, harflerin sırlarına dayanan bâtinî bir akımdır. 14. asrın sonlarında Azerbaycan da Hurufilik yayılmaya başlamıştır. Nesimi Hurufiliğin banisi sayılan Feyzullah Naimiden ders almış, onun görüşlerini benimsemiş, bu tarikatın fikirlerini tebliğ eden şiirler yazmağa başladıktan sonra Nesiminin mahlası ile hemahenk olan "Nesimi" mahlasını kabul etmiştir.

Keywords

Abstract

Information was given about the life of the Azerbaijani poet Imameddin Nesimi and his Sufi views. There are examples of Hak poems and affection poems suggesting the existence of Allah. Nesimi used poems in language and language in his poems and emphasized that he existed with human language. Hurufi poems composed of letters and numbers were mentioned. Hurufilik Fazlullah-ı Hurufî'nin (1394) founded and developed, based on the secrets of the letters is a bâtini. At the end of the 14th century Azerbaijan began to spread Hurufilik. Feyzullah, who is considered the patron of Nesimi Hurufism After taking the lessons from Naimi, he adopted his views, and after he started to write poems that conveyed the ideas of this sect, he accepted the pseudonym of "Nesimi" which was in harmony with the pseudonym of Nesimi.

Keywords