TÜRK ROMANINDA İKİ SİYASİ FİGÜR: ADNAN MENDERES VE İSMET İNÖNÜ

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 164-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roman, her ne kadar bir kitaba veya bilimsel belgelere dayanmadan yazılsa da malzeme itibari ile tarihten, sosyolojiden, psikolojiden vb. dallardan yararlanır. Tarihsel gerçekler, romancının hayalinden geçerek yeniden üretilir. Romancı, tarihsel belgeleri alır, yoğurur ve kurmaca dünyasında eriterek kendince bir dünya oluşturur. Dolayısıyla romancı ile tarihçinin tarihe olan bakış açıları ve hassasiyetleri farklıdır. Fakat bu farklılıklara rağmen romandan hareketle tarihteki olayları ve şahsiyetleri sanatsal bir formda öğrenme imkânı doğar. Romancılar, okur kitlesine hem edebi bir ürün sunmak; hem de söz konusu olaylardaki başrol oyuncularını vermek adına tarihteki siyasal bir olayı kendi dünya görüşlerine bağlı kalarak aktarırlar. Yakın dönemin en önemli iki siyasi figürü sayılan Adnan Menderes ile İsmet İnönü’nün romanlara nasıl ve hangi yönleriyle yansıdığı çalışmanın ana konusudur. İsmet İnönü, daha çok muhalif bir lider sıfatıyla romanlara konu edinirken; Adnan Menderes kişiliğiyle, özel hayatıyla, kimi zaman olabildiğince olumsuz kimi zaman da olabildiğince olumlu bir profilde romanlara konu olmuştur.

Keywords

Abstract

Although the novel is written without relying on a book or scientific documents, it is related to the reputation of material, sociology, psychology and so on branches. Historical facts are reproduced through the imagination pf the novelist. The novelist takes historical documents, kneads and melts them in the fictional world and creates a world of his own. Detailed novels and historians have different perspectives and sensitivities to history. However, despite these differences, it is possible to learn the events and personalities in history in an artistic form. Novels present a literary product to both the audience; as well as to give the leading actors in the events in question, a political event in history, depending on their own world views. The main subject of the study is how Adnan Menderes and İsmet İnönü, as a dissident leader, is the subject of novels. Adnan Menderes has been the subject of novels with his personality, private life, sometimes as negative as possible and sometimes as positive as possible.

Keywords