OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KUKLA ÇEŞİTLERİ VE KUKLANIN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-23
Number of pages: 282-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuklanın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Ülkemizde 7 den 70 e herkesin ilgisini çeken kuklaların okul öncesi eğitimde de çok önemli bir yeri vardır. Bölgelere göre değişik tekniklerle tasarlanan kuklalar, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin ilgiyle izledikleri ve merakla gözlemledikleri eğitici ve eğlendirici bir türdür. Kukla öğrencilerin eylenmesinin yanı sıra gelişimleri açısından da önemli bir yeri vardır. Çocuklar, oynattıkları kuklanın kişiliğine bürünerek kendi duygularını rahatlıkla ifade edebilmekte, bunu yaparken de çocukların hayal güçleri genişler, yaratıcı düşünmelerini sağlar, dil gelişimini ilerletir, karşılıklı iletişim ortamı yaratarak, büyük- küçük kas gelişimi ve el göz koordinasyonuna yardımcı olması gibi öğrenciye olumlu yönde etkisi vardır. Çocukları eğlendirmek, bilgi vermek ve çocukların gelişimlerini desteklemek için okullarda bu tarz eğitim alanlarına uygun sınıflar da kukla köşeleri ve sahnelerinin oluşturulması gerekir. Kukla köşelerinde kukla çeşidi yönünden zengin olması, okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi için fevkalade önemlidir. Özellikle el, parmak, ipli, yüzük, gölge, atık malzemelerden olmak üzere çok çeşitli kuklalar kullanabiliriz. Çalışmada kukla çeşitlerine değinilecek olup; kuklanın okul öncesi eğitimde öneminden bahsedilecektir.

Keywords

Abstract

Puppet history is as old as human history. In our country, puppets attracting everyone's attention from 7 to 70 have a very important place in preschool education. Puppets, which are designed with different techniques according to the regions, are a kind of educational and entertaining species that the pre-school students watch with interest and observe with curiosity. Puppet pupils play an important role in their development as well as in their development. Children can easily express their feelings by impersonating the puppet they play, while doing so, their imagination expands, enables them to think creatively, improves language development, creates a mutual communication environment, and has a positive effect on the pupil and muscle development. Classes suitable for such fields of education in schools necessary to entertain children, provide information and develop evaluation. The fact that the puppet corners are rich in terms of puppet variety is extremely important for their biological development in preschool education. We can use a wide variety of puppets, especially hand, finger, string, ring, shadow, waste materials. In this study, puppet types will be mentioned. The importance of puppet in preschool education will be expressed.

Keywords