SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR KAVRAMI VE ESKİŞEHİR KÜTAHYA ARASI İŞE GELİŞ GİDİŞ (COMMUTING) TERCİHLERİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-24
Number of pages: 153-167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşe geliş gidiş hareketi kırsal ve şehirsel alanlar arasında bütün ülkelerde ortaya çıkan bir durumdur. İnsanlar çeşitli nedenlerle ikamet ettikleri bölge ile çalıştıkları bölge arasında bazen uzun sayılabilecek yol gitmek zorunda kalmaktadır. Literatüre işe geliş gidiş (commuting) olarak geçen bu durum dünya genelinde önemli bir ekonomik değere ulaşmıştır. Bu nedenle işe geliş gidişin yerleşim alanları ve bireyler üzerindeki etkilerini önlemeye yönelik alınabilecek çeşitli tedbirler tartışılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda işe geliş gidişin boyutu, özellikle çalışanların maddi durumuna ve bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerde ortaya çıkan farklılıklara göre değiştiği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Eskişehir’de ikamet edip Kütahya’ya iş için geliş gidiş davranışlarının sürdürülebilir şehir kavramı çerçevesinde açıklanması amaçlanmıştır. Buna yönelik yapılan anket çalışmasında sürdürülebilir şehir kavramının ölçüm kriterleri dikkate alınmış olup sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgularda ise Eskişehir’den Kütahya’ya işe geliş gidiş yapan bireylerin davranışlarının özellikle çevresel, sosyal ve bir ölçüde de ailevi nedenlere dayandığı, ekonomik nedenlerin önem derecesinin ise düşük olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Commuting is a situation that occurs in rural and urban areas in all countries. People time to time, have to endure long way between the region they live in and the region they have job. This experience, that is referred to the literature as commuting, has reached a significant economic value world wide. That is why various precautions that can be taken to prevent the effects of commuting to the residential areas and to individuals has begun to be discussed. The researches analyzed that the size of the commuting is diversing according to financial situation of the employees and differences in the economic, social and environmental factors between the regions. In this study, it is aimed to explicate on people who live in Eskişehir and commuting on Kutahya within the framework of sustainable city concept. In the survey study for this purpose, the measurement criteria of the concept of sustainable city were taken into consideration and the results were evaluated within this framework. According to the findings obtained as a result of the analyzes, it was determined that the behaviors of individuals commuting from Eskişehir to Kütahya are based on environmental, social and to some extent family reasons, and economic reasons are low in importance.

Keywords