AMERİKAN VE JAPON TOPLUMUNDA KÜLTÜR, MODERNLEŞME, EKONOMİ BİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN CULTURE, MODERNIZATION AND ECONOMICS IN AMERICAN AND JAPANESE SOCIETIES

Author : Tolga KABAŞ
Number of pages : 1-12

Abstract

Batılı ülkeler Doğulu toplumlardan önce rasyonelleşmeyi ve sanayileşmeyi başarmışlardır. 18. yüzyıldan itibaren Doğulu toplumlar kültürel olarak Batılı toplumlardan daha geride olduklarını kabullenmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarında Japonya, Türkiye, Rusya gibi Doğulu ülkeler Batılı modeller bağlamında modernleşmeye ve kalkınmaya çalışmışlardır. Doğulu ülkelerin Batıdan aldığı modellerin başında İngiliz modeli ve Klasik Okulun düşünceleri bulunuyordu. Almanya merkezli Tarihçi Okulun görüşleri ise ikinci planda kalıyordu. Alman Tarihçi Okulunun devamı olarak ortaya çıkan iktisat sosyolojisi ekonomi biliminin önemli bir alanı olmuştur. İktisat sosyolojisi yaklaşımına göre kültür önemli bir değişkendir, iktisadi davranışları ve modelleri etkiler. Amerikan toplumu Protestan kültürüyle sanayi devrimi yapabilmiş ve küresel bir güç olabilmiştir. Japonya 1950’lerden sonra Asya kültürü ve değer sistemiyle kalkınmayı başarmıştır. Bu bağlamda çalışmada, Amerikan ve Japon toplumlarında kültür, modernleşme ve ekonomi bilimi arasındaki ilişki kısaca anlatılmaktadır

Keywords

İktisat Sosyolojisi, Kültür, Modernleşme, Ekonomi Bilimi, Din

Read:1846

Download: 456

Atıf Bulunamadı