EKONOMİ BİLİMİNİN TEOLOJİK KAYNAKLARLA İLİŞKİSİ VE SOSYAL AHLAKIN ORTAYA ÇIKIŞI

Author :  

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-11 00:13:00.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat sosyolojisi
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi devrimiyle başlayan süreçte Batılı toplumlar hızla rasyonelleşti ve sekülerleşti. Bu hızlı, denetimsiz vahşi toplumsal dönüşüm sırasında şiddetli sosyal sarsıntılar ortaya çıktı. Bu şiddetli sosyal sarsıntılar sonucunda Batılı entellektüeller tarafından sosyal ahlak bilimine ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. Sosyal hayatın bir bütün olduğu ve ahlak boyutunu da içerdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Böylece Batılı ülkelerde modernizmin ve kapitalizmin sebep olduğu sosyal sorunlara karşılık Hristiyan dinine dayalı sosyal ahlak bilimi geliştirilmiştir. Bu bağlamda sosyal ahlakın gelişmesi için dini metinlerin yorumlanması ve günümüz koşullarına uyarlanması gerekmektedir. Dini metinlerin insanlardan nasıl yaşamalarını istediğinin anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde büyük ilerlemeler olmuştur. Bu yüzden, dini metinlerin ilerleme ve gelişme perspektifine dayalı olarak yorumlanması gerekmektedir. Dine dayalı sosyal ahlak bilimi ilerleme düşüncesini içermektedir. Ancak modernizmin ve kapitalizmin doğurduğu sorunlara karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, ekonomi biliminin teolojik kaynaklardan ayrılması ve sosyal ahlakın ortaya çıkışı kısaca anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

In the process that started with the industrial revolution, Western societies quickly became rationalised and secularized. During this rapid, unsupervised brutal social transformation, violent social turbulances emerged. As a result of these violent social turbulances, it was noticed by the Western intellectuals that a social ethics as a moral science was needed. It is an inevitable fact that social life is an organic whole and includes moral dimension. Thus, social ethics based on Christian religion was developed in response to the social problems caused by modernism and capitalism in Western countries. For the development of social ethics, religious texts should be reinterpreted and adapted to today's conditions. With the industrial revolution, there have been great advances in science, technology, art and culture. Therefore, religious texts should be reinterpreted with a perspective based on progress and development. Social ethics based on religion includes the idea of progress, but it opposes the problems posed by modernism and capitalism. In this context, the separation of economics from theological sources and the emergence of social etics is briefly explained in the study.

Keywords


 • Brennan, Geoffrey H. (1994), “The Impact of Theological Predispositions on Economics: A Commentary”, edi. Economics and Religion: Are They Distinct [Editörler: H. Geoffrey Brennan-A. M. C. Waterman], Springer.

 • Çav, Erkan (2011), Dramın Aydını Cahit Tanyol, Kesit Yayınları, 1. Baskı

 • Çapra, Ömer (1993), İslam’da İktisadi Nizam[Çeviri: Prof. Dr. Hulusi Yavuz], Sebil Yayınevi

 • Jackson, William A. (2009), Economics, Culture and Social Theory, Edward Elgar.

 • Kabaş, Tolga (2016), İslam İktisadı Düşüncesi İçin Küçük Bir Tarihsel Değerlendirme, Akademisyen Kitapevi

 • Longenecker, Richard N. (1984), New Testament Social Ethics For Today, William B. Erdmans Publishing Company Co.

 • Nelson, Robert H. (2001), Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond, Pennsylvania State University Press.

 • Smucker, Donnovan E. (1994), The Origins of Walter Rauschenbusch’s Social Ethics, McGill Queen’s University Press

                                                                                                    
 • Article Statistics