KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMLERİNİN YAPISAL ANALİZİ

Author:

Number of pages: 27-45
Year-Number: 2020-25

Abstract

Dünyada küreselleşmenin artmasıyla ekonomide krizler sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Finans krizleri ister ülkece ister dünyaca olsun işletmeleri etkilemektedir. Yaşanan bu krizlerin etkilerini ülkelerce veya işletmelerce minimuma indirgenmek için farklı metotlar, stratejiler izlenmektedir. Öyle ki konaklama işletmelerinde de finans krizlerinden daha az etkilenmek için; pazarlama ve genel yönetim alanlarında özel çalışmalar yapılmaktadır. Kriz yaşanan dönemde işletmelerin büyük bir çoğunluğu genellikle yatırımları ve maliyetleri minimuma indirmek için çaba harcamaktadır. Konaklama işletmelerinin daha önce yaşadığı krizleri, krize neden olan faktörleri ve krizlerin işletme üzerindeki etkilerini belirlenmiş olması; karşılaşılabilecek olası krizlerde hazırlıklı olmasını sağlar. Krizde, sorunun teşhis edilmesi ve uygulamaya geçiş aşamalarında çok hızlı hareket etmek gereklidir. Krize; etkin, ölçülü ve en önemlisi çok hızlı bir tepki vermek gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Since the expansion of globalization, there has been an icrease in economic crisis. Financial crisis, no matter country wise or worldwide, affect the companies. In order to minimize the negative effects of economic crisis, countries and companies consider various methods and strategies. Similarly, in accommodation establishments, special studies in the fields of marketing and general management are investigated in order to reduce the negative effects of financial crisis. Many companies struggle to minimize the investments and expenditures during times of hardship. The accommodation companies prepare themselves for the probable crisis, as long as they consider their previous experiences and determine the factors that cause the crisis and the consequesces of crisis on their companies. It is necessary to act quickly when diagnosing the problem and transition into implementation processes. One needs to respond to crisis efficiently, carefully and rapidly.

Keywords