KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMLERİNİN YAPISAL ANALİZİ
STRUCTURAL ANALYSİS OF ACCOMMODATION COMPANIES AT TIMES OF CRISIS

Author : Selda TÜREDİ
Number of pages : 27-45

Abstract

Dünyada küreselleşmenin artmasıyla ekonomide krizler sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Finans krizleri ister ülkece ister dünyaca olsun işletmeleri etkilemektedir. Yaşanan bu krizlerin etkilerini ülkelerce veya işletmelerce minimuma indirgenmek için farklı metotlar, stratejiler izlenmektedir. Öyle ki konaklama işletmelerinde de finans krizlerinden daha az etkilenmek için; pazarlama ve genel yönetim alanlarında özel çalışmalar yapılmaktadır. Kriz yaşanan dönemde işletmelerin büyük bir çoğunluğu genellikle yatırımları ve maliyetleri minimuma indirmek için çaba harcamaktadır. Konaklama işletmelerinin daha önce yaşadığı krizleri, krize neden olan faktörleri ve krizlerin işletme üzerindeki etkilerini belirlenmiş olması; karşılaşılabilecek olası krizlerde hazırlıklı olmasını sağlar. Krizde, sorunun teşhis edilmesi ve uygulamaya geçiş aşamalarında çok hızlı hareket etmek gereklidir. Krize; etkin, ölçülü ve en önemlisi çok hızlı bir tepki vermek gerekmektedir.

Keywords

Kriz, finansal kriz, kriz etkileri

Read:695

Download: 201

Atıf Bulunamadı