EMİLLE AİZER VE MUTFAK LİTOGRAFİ

Author:

Number of pages: 136-147
Year-Number: 2020-25

Abstract

Litografi, yağ ve suyun birbirini itmesi prensibine dayanan bir baskı tekniğidir. Diğer birçok baskı teknikleri gibi, litografi de benzersiz bir estetiğe sahip, doğrudan çizim tekniklerini içeren kimyasal bir işlemdir. Mutfak litografi ise, çağdaş bir litografi biçimidir. Geleneksel litografi baskı tekniği, petrol ve suyun karşılıklı itişine dayanan planografik (düz bir yüzeyden baskı olan) bir baskı tekniğidir. Mutfak Litho, terebentin ve klasik asitler yerine kola ile hazırlanmış alüminyum folyo tabanlı, sert düz plaka litografisidir. Geleneksel Litografiye göre hazırlık aşaması daha kısadır. Kola, Alüminyum folyo, bant, temiz nemli sünger, folyo sabitlemek için plastik veya metal bir levha, kalın yağ bazlı mürekkep ve merdane, kola banyosunu tutmak için plastik bir küvet, ıslatılmış kâğıt veya kuru kâğıt kullanılan malzemelerdir. Bu makale, litografi ortamına yeni bir bakış açısı sunmayı, sanatçılara temel ev malzemelerini kullanarak litografik baskılar oluşturmayı, hızlı, toksik olmayan ve basitleştirilmiş bir yöntemi sunmayı amaçlamıştır. Sanatçılar, elle veya gravür baskı makinelerinde, mürekkepleme yoluyla kendi baskılarını oluşturarak, mutfak litografi işlemi uygulayabilirler.

Keywords

Abstract

Lithography is a printing technique based on the principle that oil and water repel each other. Like many other printing techniques, lithography is a chemical process with a unique aesthetic, direct drawing techniques. Kitchen lithography is a contemporary form of lithography. Traditional lithography printing technique is a planographic (printing from a flat surface) printing technique based on the mutual thrust of oil and water. Kitchen Litho is an aluminum foil-based, hard flat plate lithography prepared with cola instead of turpentine and classic acids. The preparation phase is shorter than traditional lithography. Cola, Aluminum foil, tape, clean damp sponge, a plastic or metal sheet for fixing foil, thick oil-based ink and roller, a plastic tub to hold the cola bath, wetted paper or dry paper. This article aims to present a new perspective to the lithography environment, to create lithographic prints using the basic home materials for artists, to present a fast, non-toxic and simplified method. Artists can create a kitchen lithography process by creating their own prints in ink or by hand in gravure printing machines.

Keywords