CENK HIKAYELERI’NDE BİR MÜCADELE ALANI OLARAK ERKEKLİK VE ERKEKLİK TEMSİLLERİ
MASCULINITY AND REPRESENTATIONS OF MASCULINITY AS A BATTLEGROUND IN CENK HIKÂYELERI

Author : Aslı SOYSAL EŞİTTİ
Number of pages : 46-58

Abstract

Tarihsel, toplumsal ve kültürel bir inşa olan toplumsal cinsiyet, kişileri, toplumsal norma uygun bireyler haline getirme işlevini üstlenmiştir. Toplumsal cinsiyet normları erkekler üzerinde oldukça etkilidir ve onların yaşamını kuşatır. Bu yolla erkeklerin eril norma uygun özellikler kazanması amaçlanır. Toplumsal cinsiyete ait söylem ve uygulamalar aracılığıyla erkekler üzerinde baskı kurulduğu ve kendileri olmalarının önünde engellendiği görülür. Murathan Mungan’ın Cenk Hikayeleri adlı kitabında yer alan hikayelerde erkekliğe ait söylem ve uygulamaların erkekler arasında rekabet ortamı yarattığı, erkekliğe kabul törenlerinin, gelenek, görenek ve normların erkekleri diğer erkeklerle karşı karşıya getirdiği görülür. İncelenen hikayelerde, toplumsal cinsiyet kimliğinin erkekler için zorunlu kıldığı iktidar, güç, cesaret gibi özellikleri göstermeye yönelik davranışların, kimlik sorunu, yalnızlık, iletişimsizlik, yabancılaşma ve aidiyet problemini de beraberinde getirdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Murathan Mungan, Hikâye, Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi, Erkeklik

Read:689

Download: 201

Atıf Bulunamadı