UNESCO’ NUN GÖREME VE KAPADOKYA KAYALIK SİT ALANI HAKKINDAKİ 2006 VE 2014 PERİYODİK RAPORLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 234-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kültürel mirası korumak ve eğitim sistemlerini tekrar inşa etmek amacıyla 1946 yılında kurulmuştur ve kurumun misyonu insanlığın zihninde eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim sayesinde barışı inşa etmek olarak tanımlamıştır. Türkiye UNESCO’ nun kuruluş sözleşmesini 1946 yılında onamıştır. UNESCO Üye Devletleri 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’ nın Korunması Sözleşmesi’ ni kabul etmişlerdir. Bu sözleşmenin temel amacı geçmişten günümüze ulaşan ve gelecek nesillere aktarılacak olan doğal ve kültürel mirasın tanınması, korunması ve tanıtılmasıdır. Göreme ve Kapadokya Kayalık Sit Alanı 1985 yılında UNESCO tarafından hem kültürel hem de doğal miras alanı olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada UNESCO’ nun Göreme ve Kapadokya Kayalık Sit Alanı ile ilgili 2006 ve 2014 periyodik raporları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization was founded in 1946 in order to protecting cultural heritage and rebuilding education systems and mission of that organization was defined as building the peace in the mind of humanity through education, natural sciences, social and human sciences, culture, knowledge and communication. Turkey upheld the convention of association of UNESCO in 1946. The Member States of UNESCO adopted the ‘Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage’ in 1972. The main purpose of this convention is the recognition, preservation and presentation of the natural and cultural heritage that has reached from the past to the present and its transfer to future generations. Goreme and Cappadocia Rock Site was accepted by UNESCO as cultural and natural heritage site in 1985. In this sense, in this study, the UNESCO 2006 and 2014 Periodic Reports published on Goreme and Cappadocia Rock Site were examined.

Keywords