ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA KENTLEŞME

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 80-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, tarih öncesi devirlerde genellikle mağara ve ağaç kovuklarında yaşamıştır. Özellikle Paleolitik devir, bunun en belirgin örneğini bizlere sunmaktadır. Anadolu'nun bilinen en eski Paleolitik Çağ yerleşmesi, Gaziantep'teki Dülük Köyü'nün Keber tepesindeki MÖ. 600.000 yıllarına tarihlenen ve dünyanın da en eski yerleşmelerinden biri olan Dülük Höyük'tür. Neolitik devire kadar bu şekilde yaşamını sürdüren insanlar, Anadolu'da MÖ. 8000-5000 yılları arasına tarihlenen Neolitik devirle birlikte yerleşik hayata geçmiştir. Bu dönemde ilk köyler kurulmuş ve ziraat faaliyetlerine başlanmıştır. Neolitik dönemden sonra başlayan ve az miktarda madenin de kullanıldığı Kalkolitik devirde yerleşim merkezleri biraz daha büyümüş olup, bunların etrafı surlarla çevrilmeye başlanmıştır. Tunç devrinde ve sonraki dönemlerde artık şehir devletleri ortaya çıkmış ve bu şehir devletlerinde ticaret yapmak amacıyla büyük ve küçük pazar mahalleleri kurulmuştur. Görüldüğü üzere aşama aşama gelişen bu süreçlerin ardından kentler ve kent devletleri ortaya çıkmış ve beraberinde her dönem kendine özgü yenilikler getirmiştir. Şehirlerdeki yönetim sisteminden, şehirlerin altyapısından, sosyal hayatına kadar pek çok konuda farklı unsurlar ve farklı mimari yapılar ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Human kind have lived mostly in caves and tree hollows in the prehistoric era. Especially the Paleolithic age has presented us the most significant examples of that. The oldest settlement from the Paleolithic age in Anatolia is the Dülük Höyük which is based in Keber hill of Dülük Village in Gaziantep, dated to 600.000 B.C. and is also one of the oldest habitats of the world. Living in this way until the Neolithic Age, human kind have adopted a sedentary life in Anatolia with the Neolithic Age which is dated in 8000-5000 B.C. In this era, first villages were built and agricultural activities were started. In the Chalcolithic Age, started after Neolithic Age and witnessed usage of a few mines, settlements have expanded a little bit more as they get enclosed with walls. City-states started to appear in and after the Bronze Age, and several large and small market hoods were built to boost business in these city-states. As it can be observed, cities and city-states appeared after these gradual processes and brought idiosyncratic changes in each period. From the management systems and infrastructures to social life of the cities, many diverse components in different topics and architectural structures appeared.

Keywords