İŞGAL SONRASI IRAK ŞİİRİ
IRAQI POETRY AFTER THE OCCUPATION

Author : Sibal NAWABALDEEN
Number of pages : 245-261

Abstract

İşgal sonrası Irak şiiri, genel olarak iki değişik varlığını sürdürmüştür. Bunlardan birincisi, çeşitli nedenlerle Suriye ve başka ülkelere kaçan ya da oralarda yaşamayı tercih eden şairlerin temsil ettiği “Sürgündeki Irak Şiiri”, başkası zor koşullara rağmen Irak’ta kalmayı tercih eden şairlerin temsil ettiği “İçteki Irak Şiiri”dir. Şairlerin yaşam alanlarındaki bu farklılık, onların şiirlerindeki konuları ve bu konuların işleniş biçimini de etkilemiştir. Irak’ta kalan şairler, savaş şartlarının fena yüzünü şiirlerine taşırlarken; “yalnızlık”, “ölüm”, “yok oluş” şeklinde kavramlar etrafında dolaşıp karamsar hattâ kötümser ruh hâllerini şiire yansıtırlarken, Irak haricinde yaşayan şairler, işgalci güçlere karşı direniş hareketini destekleyen, direnişçileri yüreklendiren ve okuyucuya ümit aşılayan tarzda şiirlere imza atmaktadırlar. Bu çalışmada işgal sonrası Irak şiirinin (2003-2005) şekil, mevzu ve içerik şeklinde metne dönük özellikleri ve bu devrin şiiri üstünde işgalin pozitif ya da negatif etkilerini tüm bu değişimlerin belirlenebilmesine destek olarak işgal öncesi dönemi (1979-2003) Irak şiiri genel özellikleriyle ele alınmıştır.

Keywords

Irak, şiir, işgal.

Read: 760

Download: 229