İŞGAL SONRASI IRAK ŞİİRİ

Author:

Number of pages: 245-261
Year-Number: 2020-25

Abstract

İşgal sonrası Irak şiiri, genel olarak iki değişik varlığını sürdürmüştür. Bunlardan birincisi, çeşitli nedenlerle Suriye ve başka ülkelere kaçan ya da oralarda yaşamayı tercih eden şairlerin temsil ettiği “Sürgündeki Irak Şiiri”, başkası zor koşullara rağmen Irak’ta kalmayı tercih eden şairlerin temsil ettiği “İçteki Irak Şiiri”dir. Şairlerin yaşam alanlarındaki bu farklılık, onların şiirlerindeki konuları ve bu konuların işleniş biçimini de etkilemiştir. Irak’ta kalan şairler, savaş şartlarının fena yüzünü şiirlerine taşırlarken; “yalnızlık”, “ölüm”, “yok oluş” şeklinde kavramlar etrafında dolaşıp karamsar hattâ kötümser ruh hâllerini şiire yansıtırlarken, Irak haricinde yaşayan şairler, işgalci güçlere karşı direniş hareketini destekleyen, direnişçileri yüreklendiren ve okuyucuya ümit aşılayan tarzda şiirlere imza atmaktadırlar. Bu çalışmada işgal sonrası Irak şiirinin (2003-2005) şekil, mevzu ve içerik şeklinde metne dönük özellikleri ve bu devrin şiiri üstünde işgalin pozitif ya da negatif etkilerini tüm bu değişimlerin belirlenebilmesine destek olarak işgal öncesi dönemi (1979-2003) Irak şiiri genel özellikleriyle ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The Iraq poetry after the occupation, its way in 2 styles. beginning is “The Iraq Poetry in Exile” which seemed via means of poets who escaped from Iraq to Syria and different countries. Next One is “The Interior Iraq Poetry” which represented through the poets who push along to be in Iraq despite of it grew to be very tough area to live. This altering in their stay areas affected their poetry and its style of writing. The poets, who stayed in Iraq, moved the awful impact of the conflict to their poets, wrote their poets in hope in opposition to to the occupation forces, and rebels who fight with the occupation forces. In this study, the style, the challenge and the thinking of the Iraq poetry after the occupation (2003-2005) had been dealt. It had been showed the negative or the positive impacts of the occupation over the Iraq Poetry.

Keywords