İBN ḤAZM EL-ENDELUSÎ VE ṬAVḲU-'L ḤAMÂME Fİ'L İLFETİ VE'L-ÜLLÂF EDLI ESERİ ANALİZİ
ANALYSIS OF İBN HAZM AL ANDALOUSY AND HİS MASTERPIECE TAOUK AL HAMAMA FIL ULFATY WAL ULLAF .

Author : Ala ELHİLAL
Number of pages : 262-274

Abstract

Endülüs medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden olan İbn. Ḥazm’ın ilmî kişiliğine denk edebî bir kişiliği de vardır. Fıkıh, hadiş, dinler tarihi, mezhepler tarihi, felsefe, mantık ve soybilimi alanlarında seçkin bir âlim, güçlü bir cedelci ve büyük bir düşünür olarak meşhur olduğu kadar; edip, eleştirmen ve soylu bir şair olarak da meşhurdur. Sanat inceliğiyle düşünce gücünü bir arada toplayan nadir şahsiyetlerdendir. Bu çalışma ibn. Ḥazm'ın Ṭavḳu' L-Ḥamâme fi 'L-İlfeti ve' L Üllâf adlı eserinin bilimsel yönden incelenmesidir. İbn. Ḥazım en tanınmış alimlerinden biri olup Batılılar onu daha çok karışlaştırmalı din alanında tanımışlardır. Bu konuyu , ibn. Ḥazm'ın çalışmalarının tanıtımına katkında bulunmak amaçıyla seçtik İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümunde ibn . Ḥazm döneminde Endülüs'ün siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı kısaca tanıtılmış ve ibn. Ḥazm 'ın hayatı , edebi yönü, hocaları, çalışmaları ve talebeleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Ṭavḳu' L –Ḥamâme adlı eseri ele alınmış, eserin yazılma nedeni , konuları , dil ve metodu , Endülüs edebiyatı içindeki yeri üzerinde durulmuştur ve tanıtılmıştır.

Keywords

İbn Hazım, Ṭavḳu' L-Ḥamâme, Endülüs

Read:625

Download: 189

Atıf Bulunamadı