TOPLUMLARDA KARTAL VE TUĞRUL KUŞU İMGELERİ

Author:

Number of pages: 90-97
Year-Number: 2020-25

Abstract

Toplumların kendine özgü değerlerini yansıtan imgeler; inançtan mimariye sanattan düşünceye kadar yaşamın her alanında görülür. Tarih boyunca masallarda, destanlarda, mitlerde olduğu kadar yaşamın farklı alanlarında karşımıza çıkan imgelerden kuşlarla ilgili olanı hemen her toplumda vardır. Ancak, kültürlerin içerikleri ve sosyal değerlere bağlı olarak, her ne kadar aynı imgeye yüklenen anlam toplumlara göre değişse de, özellikle kartal ile tuğrul kuşu gibi bazı yırtıcı kuşlara yüklenen anlamlar benzerlik gösterir. Çalışmamızda; edebiyattan el sanatlarına, güzel sanatlardan bayraklara kadar insan yaşamının her alanında kendilerine yer bulan bütün kuşlara değinilmeyecek, hemen her kültürün vazgeçilmezlerinden olan kartal ve tuğrul kuşu imgelerinin bazı toplumlardaki yeri ile sınırlı olacaktır. Böylece, insanoğlunun ortaya çıkışından itibaren hem somut, hem de imgelerde soyut olarak, kuşlarla olan ilişkisi gösterilecek ve kültürler arasındaki etkileşim karşılaştırmalı olarak ortaya konacaktır. Araştırmamızın; karşılaştırmalı edebiyata destek veren diğer unsurlar gibi, karşılaştırmalı imge olarak alana katkı vereceği kanısındayız.

Keywords

Abstract

Images reflecting the unique values of societies are seen in all areas of life, from belief to architecture to art and thought. Throughout history, among the images that we encounter in fairy tales, epics, myths, as well as in different areas of life, those relating birds exist in almost all societies. However, depending on the content of the cultures and social values, the meanings attributed to some predatory birds, such as the eagle and tuğrul bird, are similar, although the meaning attributed to the same image generally varies by society. In this study, all the birds that find themselves in every area of human life, from literature to handicrafts, from fine arts to flags, will not be mentioned; it will be limited with the place of eagle and tuğrul bird images in some societies. Thus, the human beings' abstract and concrete relationship with birds from the beginning of the world will be shown, and the interaction between cultures will be presented comparatively. We believe that our research will contribute to the field of comparative image just like other elements that support comparative literature.

Keywords