CAMİLERDE KADINLAR MAHFİLİ VE DİĞER ÖZELLEŞTİRİLMİŞ MEKÂN İHTİYAÇLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ ÖRNEĞİ
LADIES PRAYER HALL AND OTHER CUSTOMIZED SPACE NEED IN MOSQUE: A CASE STUDY OF MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY MOSQUE

Author : Gamze TAYILGA -Sibel DEMİRARSLAN
Number of pages : 42-64

Abstract

Müslüman toplumun ibadet mekânına cami veya mescit denilmektedir. Camilerde bulunan bölüm ve/veya mekânlar ibadet esaslı şekillenmişlerdir. Caminin başlıca bölümlerinden olan mahfillerin sınıflandırılmasında mevki, kamet/davet, cinsiyet gibi faktörler etkili olmuştur. Türkiye’de günümüzde, cami içerisinde belirli mekânların sınırlandırılması sonucu kadınların ibadet etmesi için tanımlanan alanlara kadınlar mahfili denilmektedir. Fakat inşa edilen camilerden bazılarında, kadının ibadet alanının düşünülmediği görülmektedir. Dini mekânlarda kadınların toplu halde ibadet etmelerine imkân sağlayan fiziki koşulların oluşturulması günümüz toplum hayatın için bir gerekliliktir. Bu çalışmada günümüz camilerinden İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kadın gözü ile ele alınarak, mekânsal organizasyonlar ve yeterlilikleri açısından analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ile elde edilen bulgu ve geliştirilen önerilerin yeni tasarımlarda cinsiyet gözetmeksizin herkesi kucaklayan, sürdürülebilir ve engelsiz tasarımlara kaynak oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. İnşa edilecek olan camilerde kadınlara ayrılan mekânların öneminin kavranması, daha işlevsel ve konforlu mekânların elde edilebilmesinin hedeflenmesi ve bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bir kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Keywords

Cami, Cami Tasarımı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, Özelleştirilmiş Mekânlar, Kadınlar Mahfili

Read: 31

Download: 17