CAMİLERDE KADINLAR MAHFİLİ VE DİĞER ÖZELLEŞTİRİLMİŞ MEKÂN İHTİYAÇLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-25 19:10:58.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık, Mimarlık, Tasarım
Number of pages: 42-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müslüman toplumun ibadet mekânına cami veya mescit denilmektedir. Camilerde bulunan bölüm ve/veya mekânlar ibadet esaslı şekillenmişlerdir. Caminin başlıca bölümlerinden olan mahfillerin sınıflandırılmasında mevki, kamet/davet, cinsiyet gibi faktörler etkili olmuştur. Türkiye’de günümüzde, cami içerisinde belirli mekânların sınırlandırılması sonucu kadınların ibadet etmesi için tanımlanan alanlara kadınlar mahfili denilmektedir. Fakat inşa edilen camilerden bazılarında, kadının ibadet alanının düşünülmediği görülmektedir. Dini mekânlarda kadınların toplu halde ibadet etmelerine imkân sağlayan fiziki koşulların oluşturulması günümüz toplum hayatın için bir gerekliliktir. Bu çalışmada günümüz camilerinden İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kadın gözü ile ele alınarak, mekânsal organizasyonlar ve yeterlilikleri açısından analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ile elde edilen bulgu ve geliştirilen önerilerin yeni tasarımlarda cinsiyet gözetmeksizin herkesi kucaklayan, sürdürülebilir ve engelsiz tasarımlara kaynak oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. İnşa edilecek olan camilerde kadınlara ayrılan mekânların öneminin kavranması, daha işlevsel ve konforlu mekânların elde edilebilmesinin hedeflenmesi ve bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bir kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

The place of worship of the Muslim community is called a mosque or a masjid. The areas and/or spaces in the mosques are shaped based on worship. Factors such as status, invitation and gender were effective in the classification of the mahfil’s, which is one of the main parts of the mosque. Today in Turkey, the area defined for women to pray in the mosque as a result of the limitation of certain places are called ladies prayer hall. But in some of the built mosques, it is seen that the worship area of the woman is not considered. Providing suitable physical conditions in religious places that allow women to worship in a collective is a necessity in today’s social life. In this study, Istanbul Marmara University Faculty of Theology Mosque one of today's mosques, was evaluated and analyzed in terms of its spatial organizations and qualifications. It is aimed that the findings obtained and the suggestions developed through the evaluations will create a source for sustainable and universal designs that embrace everyone regardless of gender in new designs. It is aimed to comprehend the importance of the places reserved for women in the mosques to be built, to achieve more functional and comfortable spaces and to constitute a resource for making necessary arrangements in this context.

Keywords


 • Akçıl Harmankaya, N. Ç. (2018). Mimar Sinan Camilerinde Sembolizm. İstanbul: Kitabevi.

 • Armaner, N. (1961), Hadîslere Göre Kadının Sosyal Durumuna Umumi Bir Bakış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IX, s.131-139.

 • Avcı Erdemli, K. (2013). “Cami Mimarisinde Kadınların Yeri ve İstanbul Müftülüğü Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme Projesi”. 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu: Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojileri. Edt. Tokay, Hale; Kaptı, Mevlüde; Büken Cantimur, Burcu ve Çoşkun, Selcen. Düzen. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2-5 Ekim 2012, İstanbul. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s.115-130.

 • Aycan, İ. (2013). İslam Geleneğinde Cami ve Kadın. Cami Kadın ve Aile, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, s.13-21.

 • Cragoe, C. D. (2011). Binalar Nasıl Okunur?, (Çev. Pelin Derviş). İstanbul: Yem.

 • Çaycı, A. (2017). İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol, Konya: Palet.

 • Demirarslan, S. (2017). Engelliler İçin Değil, Engelsiz Çevre, TURANSAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 9/İLKBAHAR, Sayı: 34, s.341-348

 • Grabar, O. (2018). İslam Sanatının Oluşumu (Çev. Nuran Yavuz). İstanbul: Alfa.

 • Güney, H. G. İslamiyet’te Kadının Yeri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaaz(?), https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/VaazHizmetleri/D%C4%B 0B%201964%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Vaaz%20%C3%96rnekleri/%C4%B0slami yette%20Kad%C4%B1n%C4%B1n%20Yeri.pdf

 • Nasr, S. H. (2019). İslam Sanatı ve Maneviyatı (Çev. Ahmet Demirhan). İstanbul: İnsan.

 • Özkurt, K.(2015). Cami Mimarisinde Kadınlara İlişkin Mekânlar, İslam ve Sanat, Tartışmalı İlmi Toplantı, Antalya.

 • Savaş, R. (1991). Hz. Muhammed Devrinde Kadın, İstanbul: Ravza.

 • Tanman, M. B. (2003). “Mahfil”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara, s.331-333.

 • Taslaman, C. ve F. Taslaman (2019). İslam ve Kadın, İstanbul: İstanbul.

 • Tayılga, G. ve S. Demirarslan (2019). “Günümüz Camilerinde Kadınlar Mahfili: Kahramanlar Cami ve Ayşe Ilıcak Cami”, 6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2019, İstanbul, s.2443-2455.

 • Yeşil, M. (2004). Kadınların Cemaate İştiraki İle İlgili Hadisler Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, s.47-62.

 • Yılmaz, H. (2007). Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14), s.107-130.

 • Yılmaz, H. (2013). Kadınların Eğitiminde Camilerin Rolü, Cami Kadın ve Aile, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, s.47-63.

 • https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/sayfa.php?CILT=6&SAYFA=263&SRC=yery%C3%BCz %C3%BC%20mescit (Erişim Tarihi: 03.07.2020)

 • URL 2: https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=9393 (Erişim Tarihi: 03.07.2020)

 • URL 3: https://abcnews.go.com/US/1st-female-mosque-opens-us/story?id=28725435 (Erişim Tarihi: 19.11.2019)

 • URL 4: https://www.bbc.com/news/magazine-35629565 (Erişim Tarihi: 19.11.2019)

 • URL 5: http://www.mimarizm.com/haberler/soylesi/kadinlar-camilerde-kampanyasi- onculeriyle-soylesi_129351 (Erişim Tarihi: 16.11.2019)

 • URL 6: https://ispark.istanbul/uskudara-2500-araclik-otopark/uskudar-marmara-ilahiyat-cami-1/ (Erişim Tarihi: 24.04.2020)

 • URL 7: https://www.archdaily.com/887479/marmara-university-faculty-of-theology-mosque- hassa-architecture-engineering-co (Erişim Tarihi: 03.07.2020)

                                                                                                    
 • Article Statistics