BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-21 22:51:40.0
Language : Türkçe
Konu : okul öncesi eğitim
Number of pages: 75-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, toplumumuzdaki en küçük sosyal alanın temelidir. Çocuk için ailenin önemi çok büyüktür. Çünkü çocuk hayata gözlerini açtığında ilk ailesiyle karşılaşır ve ailesi onun öğreneceği her şeyde ilk rolü oynar. Sevgi, şefkat ve bakım gibi temel ihtiyaçların karşılandığı ilk ortamdır. Evlilik ise kadın ve erkeğin birbirine bağlandığı ve toplumda geçerli olan yasal bir ilişki şeklidir. Boşanma ise mahkeme kararından sonra bitirilen evliliğe denir. Boşanmanın birçok nedeni vardır. Çift bu süreci ister istemez çocuğa da yansıtır. Boşanmanın, çocuğun üzerinde ruhsal bir etkisi olmasıyla beraber, bu etkiler olumlu veya olumsuz biçimde birçok şekilde görmekteyiz. Boşanma sonrası hem ebeveynler hem de çocuklar yeni bir düzen ve yeni bir hayat kurmaya başlarlar. Yaptıkları seçimler iyi veya kötü olabilir. Her seçim iyi olacak diye bir şey yoktur. Önemli olan alınan karardan sonra yapılacak olanlardır. Hem ebeveyn hem de çocuk için önemli olan ve aynı zamanda zor geçen bu süreçte alınacak olan hasarın en az seviyede hissetmek gerekir. Her çocuk bir gelecektir. Geleceğimizin güzel olabilmesi için çocuklarımızın ruhsal gelişimlerinin iyi olması gerekir. Bir ilişki bittikten sonra yeni ilişki kurmak ebeveynin hakkıdır. Önemli olan kuracakları ilişkide çocuğunda ne düşündüğünü ve ne hissettiğini bilmek ve onunda fikirlerini almaktır. Çocuk bu süreçte bir takım anlaşmazlıklar yapabilir ve zorluk çıkarabilir; ebeveynin sakin ve anlayışlı olmalıdır. Bu çalışmada boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi, boşanma sürecinden sonra ebeveynler ve çocuklar arasında ki ilişki nasıl olur, boşanma çocuğa nasıl söylenir, boşanma sonrası ebeveynlerin psikoloji nasıl olur ve ne yapması gerektiği açıklanarak konumuzla alakalı olarak okul öncesi eğitim sınıfında bulunan bir öğrencimizin öğretmeniyle küçük bir röportaj yaparak çalışmamız desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

The family is the foundation of the smallest social space in our society. Family is very important for the child. Because when the child opens his eyes to life, he meets his first family and his family plays the first role in everything he will learn. It is the first environment where basic needs such as love, affection and care are met. Marriage, on the other hand, is a form of legal relationship where men and women are connected and valid in society. Divorce is the marriage terminated after the court decision. There are many reasons for divorce. The couple inevitably reflects this process to the child. Although divorce has a psychological effect on the child, we see these effects in many ways, either positively or negatively. After the divorce, both parents and children begin to establish a new order and a new life. The choices they make can be good or bad. Not every choice will be good. The important thing is what will be done after the decision taken. It is necessary to feel the damage to be taken at the least level in this difficult and important process for both the parent and the child. Every child will have a future. In order for our future to be beautiful, the spiritual development of our children must be good. After a relationship is over, it is the parent's right to start a new relationship. The important thing is to know what the child thinks and feels in the relationship they will establish and to get their opinions. The child may have some conflicts and difficulties in this process; your parent should be calm and understanding. In this study, the effect of divorce on children, the relationship between parents and children after the divorce process, how the divorce is told to the child, how the psychology of the parents after the divorce and what they should do is explained by making a small interview with the teacher of a student in the pre-school education class. our work was supported.

Keywords