KADIN CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA İNTERNET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: PINAR GÜLTEKİN ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 28-40
Year-Number: 2020-27

Abstract

İnternetin hayatımızın her alanına uzandığı, hatta internetsiz bir hayatın düşünülemediği günümüzde gazetecilik anlayışları da bu durumdan oldukça etkilenmiş ve gazetecilik pratikleri açısından bir dönüşümün içerisine girilmiştir. Gazeteler, internetle birlikte çevrimiçi gazetecilik ile haberlerini yayınlamaya başlamışlardır. İnternet üzerinden aktarılan haberlerin, geleneksel medyada yer alan haberlere göre aktarımda pek çok açıdan taşıdığı avantajlar bulunsa da bu avantajların beraberinde getirdiği birtakım sorunlar da mevcuttur. Kadına yönelik şiddetin haberleştirilmesi pek çok çalışmanın ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmada özellikle kadınlara yönelik yapılan cinayet haberlerinin internet haberleri bağlamında yaşanan etik sorunları üzerinde durulacaktır. Çalışmanın temelinde internet haberlerinde, haber portallarında kadınların temsilinde yaşanan etik sorunlara dair saptamada bulunmak yatmaktadır. Bu bağlamda çalışma; Pınar Gültekin cinayeti üzerinden değerlendirilecektir. Dört haber sitesinin, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yayınlanmış toplam 198 haberle ve kullandıkları görseller incelenmiştir. Özellikle çalışma kapsamında internet haberlerinde verilen ayrıntılar, görsellerin etik bağlamda değerlendirilmesi ile daha sonraki çalışmalara ve medya profesyonellerinin öz değerlendirme yapmaları noktasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In today's world where the internet extends to every aspect of our lives and even a life without internet is not possible, the understanding of journalism has also been affected by this situation and a transformation has been entered in terms of journalism practices. Newspapers started to publish their news with online journalism along with the Internet. Although there are many advantages of news transmitted over the Internet compared to the news in the traditional media, there are also some problems brought about by these advantages. The reporting of violence against women has been the focus of many studies. This study will focus on the ethical problems of murder news against women in the context of internet news. The basis of the study is to determine the ethical problems experienced in the representation of women in internet news and news portals. Working in this context; It will be evaluated over the murder of Pınar Gültekin. A total of 198 news published regarding the murder of Pınar Gültekin and the images they used were examined by four news websites. In particular, the details given in the internet news within the scope of the study are thought to help further studies and self-evaluation of media professionals by evaluating the images in an ethical context.

 

Keywords