MAHREMİYET VE CİNSEL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 101-111
Year-Number: 2020-27

Abstract

Mahremiyet ve cinsellik geçmişten günümüze önemini yitirmeyen ve hep gündemde yerini alan iki temel kavram olarak karşımıza çıkar. Bu kavramlar her dönemde, her dinde,  her toplumda yer alan önemli unsurlardır. Mahremiyet eğitiminin cinsel eğitime oranla daha kapsamlı bir konu olduğu göz ardı edilmez bir gerçektir. Bu konu üzerinde düşünüldüğünde hayatımızın birçok yerinde karşılaştığımız aynı şekilde inkâr edemeyeceğimiz, tutarlı ve gerçek olan kavramlar; mahremiyet ve cinselliktir. Çocuklarımızı da bu gerçeklerden mahrum bırakmamak gerekir. Çocuğa verilecek olan eğitimde ders içeriğinin, çocuğun gelişim alanına ve gelişim düzeyine uygun olması gerekmektedir. Ayrıca bu çalışma çerçevesinde çocuklarımızın, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin görüşlerinde bizim için son derece önemlidir. Bu açıdan mahremiyet ve cinsel eğitiminin öğretilmesi / öğrenilmesi ortak gelişim süreçleri içerisinde gerçekleştirilmelidir. Mahremiyet ve cinsel eğitim sayesinde çocuk sosyal hayattaki sınırlarını ve bu sınırlar içerisinde nasıl davranılacağını öğrenmekte, kendi davranışlarında bu sınırlar içerisinde yönetebilecektir. Bu anlamda yaptığımız çalışmada birey, mahremiyet ve cinsel eğitimi nasıl öğrenir? Mahremiyet ve cinsellik kavramları nasıl anlamlı hale getirilir? Mahremiyet ve cinsel eğitiminin önemi nedir? Mahremiyet eğitimi mi yoksa cinsel eğitimi mi? gibi sorular da çalışmamızın çerçevesinde cevap aranacaktır.

Keywords

Abstract

Privacy and sexuality appear as two basic concepts that have not lost their importance from past to present and are always on the agenda. These concepts are important elements in every period, every religion and every society. It is an undeniable fact that privacy education is a more comprehensive subject than sexual education.Considering this issue, the concepts that we cannot deny in the same way we encounter in many parts of our lives are consistent and real; It is privacy and sexuality. We should not deprive our children of these facts. In the education to be given to the child, the content of the course must be suitable for the child's developmental area and level of development. In addition, the views of our children, families and teachers are extremely important to us within the framework of this study. In this respect, teaching / learning privacy and sexual education should be carried out in common development processes. Thanks to privacy and sexual education, the child learns the limits in social life and how to behave within these boundaries, and will be able to manage within these limits in their own behavior. In this sense, how does the individual learn privacy and sexual education in our work? How are the concepts of intimacy and sexuality made meaningful? What is the importance of privacy and sexual education? Privacy education or sexual education? Such questions will be answered within the framework of our study.

Keywords