MÜZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN FONOTOGRAM (VOİCE RANGE PROFİLE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 81-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın konusu, Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı I. Sınıf öğrencilerinin, ses eğitimi süreci öncesi vokal performansları ile 7 aylık ses eğitimi sonrası vokal performanslarındaki gelişimlerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın genel amacı, ses eğitimi sürecinin izlenmesine ve analizine dayanarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin vokal performanslarındaki gelişimini tespit etmek, eğitim sürecinin daha verimli olmasına katkıda bulunacak öneriler getirmektir. Bu amaçla Voice Range Profile (Fonotogram) programı kullanılarak ses analiz testi yapılmıştır. Bunun için rastlamsal yöntemle araştırmaya, 10 kadın, 5 erkek olmak üzere toplam 15 kişi dahil edilmiştir. Ses analizleri öncesinde her öğrenci, K.B.B. (kulak, burun, boğaz) uzmanı tarafından incelenmeye alınmıştır. Ölçümler; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ses Laboratuarında (Computer Speech Laboratory) (CSL) , bilgisayar ortamında “Voice Range Profile” programı kullanılarak konunun uzmanı tarafından yapılmıştır. Ölçümler sonunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında Wilcoxon Sıra Toplamı testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda ses eğitiminin bir öğrenim yılı boyunca ses kalitesine olumlu olarak yansıdığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The research topic was based to compare vocal performance before sound education and after 7 months education among the students at Gazi University Music teachers first grade education. Main reason of research voice trainning period observation and analization with the results we can define there vocal performance and see it improvment is needed so they get 100%.We used Voice Range Profile (Fonotogram) program for voice testing.10 females 5 males were used to conduct this test. All is people were tested by KBB before they participated in the testings. Testing, Gazi University Medical Faculty Prof. Dr. Necmettin Akyıldız testing was made with a computer, Voice Range Profile program was used and tested by a profesional. The results were entered it to the SPSS packet program Wilcoxon. After several tests it was found that one year of study was sucsesfull.

Keywords