TƏTBİQİ DİLÇİLİYİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 1-4
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil təkcə informasiyaların alınıb və ötürülməsi üçün əsas vasitə deyil. Bütün canlı orqanizmlər bu mühitlə qarşılıqlı əlaqə qurarkən müəyyən məqsədlər üçün ətraf mühitdən istifadə edərək məlumat ala bilər və etməlidirlər. Dilin əsas məqsədlərindən biri də insanlar arasında məlumat ötürmək üçün istifadə edilməsidir. Buna görə də dildən danışarkən, informasiya anlayışınşı görməməzlikdən gəlmək olmaz. İnformasiya dedikdə, ətraf mühitdə baş verən hadisələr, proseslər, bütün ictimai hadisələr və s. nəzərdə tutulur.Son araşdırmalarda mədəniyyət insanların ətrafındakı dünyanı modelləşdirmələri ilə kollektiv biliklər sistemi kimi şərh olunur. Bu baxımdan qavrayış, idrak, dil və mədəniyyətin sıx əlaqəsi vurğulanır. Bu konsepsiyaya uyğun olaraq, ünsiyyət prosesləri ilə ayrılmaz şəkildə əlaqəli olan insanların fərdi hərəkətləri dil vasitəsilə ötürülən kollektiv biliklərin kompleks sisteminə aiddir.

Keywords

Abstract

Dil təkcə informasiyaların alınıb və ötürülməsi üçün əsas vasitə deyil. Bütün canlı orqanizmlər bu mühitlə qarşılıqlı əlaqə qurarkən müəyyən məqsədlər üçün ətraf mühitdən istifadə edərək məlumat ala bilər və etməlidirlər. Dilin əsas məqsədlərindən biri də insanlar arasında məlumat ötürmək üçün istifadə edilməsidir. Buna görə də dildən danışarkən, informasiya anlayışınşı görməməzlikdən gəlmək olmaz. İnformasiya dedikdə, ətraf mühitdə baş verən hadisələr, proseslər, bütün ictimai hadisələr və s. nəzərdə tutulur.Son araşdırmalarda mədəniyyət insanların ətrafındakı dünyanı modelləşdirmələri ilə kollektiv biliklər sistemi kimi şərh olunur. Bu baxımdan qavrayış, idrak, dil və mədəniyyətin sıx əlaqəsi vurğulanır. Bu konsepsiyaya uyğun olaraq, ünsiyyət prosesləri ilə ayrılmaz şəkildə əlaqəli olan insanların fərdi hərəkətləri dil vasitəsilə ötürülən kollektiv biliklərin kompleks sisteminə aiddir.

Keywords