OSMANLI TOPLUMUNDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ: AYINTAB ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-28
Number of pages: 127-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir arada yaşama kültürünün oluştuğu ve geliştiği, her türlü toplumsal, bilimsel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin yaşandığı yerleşim birimleri olması yönüyle özellikle toplum bilimciler ve yerel tarih araştırmacıları için vazgeçilmez bir kaynak niteliğini taşıyan, Osmanlı kent yaşamından yola çıkarak, farklı topluluklara dair bilgi ve birikimleri ortaya koymak mümkündür. Bu bağlamda, kentlerdeki çok yönlü yaşamların sonucu olarak ortaya çıkan hukuki ilişkiler, özellikle kent tarihi araştırmacıları tarafından yapılan çözümlemeler için vazgeçilmez niteliktedir. Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayri Müslimler hakkında genel yargılara sahip olmak, Osmanlı kentlerinde yapılacak olan bu bölgesel çalışmalarla mümkün hale gelecektir. Bu bakımdan, farklı dini toplulukların bir arada yaşamış olduğu kent olan Ayıntab ile sınırlandırılmış olan bu çalışmamızın, Osmanlı genelindeki gayri Müslim toplumunu anlamaya katkı sağlayacağı muhakkaktır.

 

Keywords

Abstract

Based on Ottoman city life, which is an indispensable source for sociologists and local historians for it being places where the culture of living together was developed and all kinds of social, scientific, political and economical relationships took place, it is possible to present information and background about different communities. In this context, the legal relationships that emerged as a result of versatile nature of life in cities are of an indispensable quality for analysis done by city historians. Having general conclusions about non-muslims that lived in Ottoman Empire will be possible by these local studies on Ottoman cities. In that sense, it is certain that this study which is limited by Ayıntab, a city where communities from different religions lived, will contribute into understanding non-muslim society all over the Ottoman Empire.

Keywords