ZEYDİYYE İLE MU‘TEZİLE ARASINDAKİ BAĞLANTI

Author:

Year-Number: 2021-30
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-30 08:27:56.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 64-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zeydiyye ile Mu‘tezile iki farklı düşünce ekolü olmalarına rağmen çağdaş çalışmalarda onların etkileşim içinde oldukları genel kabul görmüş bir tezdir. Bazı yazarlar her iki mezhep arasındaki etkileşimi mezheplerin nispet edildikleri imamlardan itibaren başlatırlar. İddia sahipleri bu tezlerini Vâsıl b. Atâ’nın Zeyd b. Ali’nin imâmet iddiasına destek vermesine dayandırmışlardır. Her iki kurucu imamın bazı görüşleri Zeydiyye ve Mu‘tezile arasındaki yakınlaşmalara ve uyuşmalara şahitlik edebilir. Bu çalışma, bu iki liderin kendi özgün kimliklerini inşa ederken ittifak halinde hareket edip etmediklerinin araştırılmasını konu edinmektedir. Çalışmamızda adı geçen her iki şahsın ilişkileri, görüşlerini ve düşünce dünyalarını oluşturan dinî-siyasî ideolojileri kapsamlı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Böylece Zeydiyye-Mu‘tezile arasındaki bağlantı daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması sağlanmış olacaktır.

Keywords

Abstract

Although Zaydiyya and Mu‘tazila are two different schools of thought, it is a generally accepted thesis that they interact in contemporary studies. Some writers start the interaction between the two sects from the imams to which the sects are attributed. The claimants based their theses on Wāṣil b. ‘Aṭā’s support for Zayd b. ‘Alı̄’s claim to imamate. Some of the views of both founding imams can testify to the convergence and convergence between Zaydiyya and Mu‘tazila. This study focuses on investigating whether these two leaders acted in alliance while constructing their own unique identities. In our study, the relations, views and religious-political ideologies of the two people mentioned above will be examined in detail. Thus, the connection between Zaydiyya and Mu‘tazila will be understood in a healthier way.

Keywords