Flüt Eğitiminde Korrepetisyon Çalgısı Olarak Gitar Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 133-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik tarihinde korrepetisyon (eşlik etme) tarihi çok eski olan bir kavramdır. Eşlik ya da solo çalgı ile yapılabilen bu eylem; bir sese, bir çalgıya eşlik etme anlamına gelir. Günümüzde çoğunlukla piyano ile yapılan korrepetiyon, aslında hem solo hem eşlik çalgısı olan ve çoksesli özelliği taşıyan Klasik Gitarla da yapılabilir. Gitar literatürü incelendiğinde pek çok gitarist bestecinin eserlerinde klasik gitarın korrepetisyon çalgısı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu araştırmada klasik gitarın flüt eserlerinde korrepetisyon çalgısı olarak kullanımı literatür taranarak incelenerek; gitar literatürünün önemli bestecilerinden olan Matteo Carcassi, Fernando Sor ve Mauro Giuliani adlı bestecilerin eserlerinden örnekler sunulmuş ve sunulan örneklerin flüt eğitiminde kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Günümüzde birçok flüt eğitmeni tarafından eşlik çalgısı olarak fazla kullanılmayan gitar enstrümanıyla birlikte seslendirilen eserler, çalıcının enstrümanına olan ilgisinin artırılması anlamında repertuarına farklı bir renk katmaktadır. Bu bağlamda çalışmada flüt ve gitarın ses özellikleri bakımından birbiri ile çelişmeyen enstrümanlar olması ile birlikte seslendirildiğinde farklı ve alışılmadık tınıların elde edildiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

Correpetition is a concept with a very old history in the history of music. This action can be performed with accompaniment or solo instrument; means accompanying a sound or an instrument. The composition, which is mostly done with the piano today, can also be performed with the Classical Guitar, which is both a solo and an accompaniment instrument and has a polyphonic feature. When the guitar literature is examined, it is seen that the classical guitar is used as a composition instrument in the works of many guitarist composers. In this research, the use of classical guitar as a composition instrument in flute works was examined by reviewing the literature; Examples from the works of composers Matteo Carcassi, Fernando Sor and Mauro Giuliani, who are among the important composers of guitar literature, were presented and the usability of the presented examples in flute education was evaluated. The works performed with the guitar instrument, which is not used as an accompaniment instrument by many flute instructors today, add a different color to the repertoire in terms of increasing the interest of the player in his instrument. In this context, it is seen that different and unusual timbres are obtained when the flute and guitar are instruments that do not contradict each other in terms of their sound characteristics.

Keywords