İbn Battûta’ya Göre XIV. Yüzyılda Altınordu Devleti’nde Kadınların Toplumdaki Saygınlığı

Author:

Year-Number: 2021-31
Number of pages: 162-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İbn Battûta XIV. yüzyılın önemli seyyahlarından birisidir. Battûta seyahat anılarını ve gözlemlerini dünyaca ünlü Seyahatnamesinde toplamıştır. Onun eseri Türkiye’de farklı yayınevleri tarafında tam nüsha olarak yayınlanmıştır. Seyahatname kültür tarihimiz için asla ihmal edilmemesi gereken eserlerden birisidir. Bu çalışmada Battûta’nın Altınordu Devleti’ndeki kadınlara gösterilen saygıya dair gözlemleri konu edilmiştir. Bilindiği üzere Altınordu Devleti’nin yöneticileri Moğol asıllı ancak halkı ekseriyetle Türk idi. Battûta’nın bu gözlemleri hükümdarın eşleri tarafından ayrı ayrı kabul edilmiş ziyaretlerine dayanmaktadır. Battûta hem Anadolu’da hem de Altınordu Devleti’nde kadınlara gösterilmiş olan saygıyı diğer hiçbir millette görmediğini yazmaktadır. Onun bu iddiası kültür tarihimizde kimileri tarafınca ileri sürülen olumsuz tezlere karşı belge hükmündedir. Ayrıca onun bu iddiası eski Türk devletlerindeki kültürün XIV. Yüzyılda sürdüğünü gösterir.

Keywords

Abstract

Ibn Battuta He is one of the important travelers of 14th century. Battuta collected his travel memories and observations in his world-famous Travel Book. His work has been published in full copy by different publishing houses in Turkey. Travelogue is one of the works that should never be neglected for our cultural history. In this study, Battuta's observations about the respect shown to women in the Altınordu State are discussed. As it is known, the rulers of the Altınordu State were of Mongol origin but the people were mostly Turks. These observations of Battûta are based on the visits of the sovereign, which were accepted separately by his wives. Battuta writes that he has not seen the respect shown to women in both Anatolia and the Altınordu State in any other nation. This claim of his is like a document against the negative theses put forward by some in our cultural history. In addition, his claim shows that the culture in the old Turkish states continued in the 14th century.

Keywords