Gotik Hristiyanlık

Author:

Number of pages: 21-44
Year-Number: 2022-32

Abstract

Kavimler Göçü ve Batı Roman’ın yıkılışıyla tarih sahnesine çıkıp yedinci asra doğru devletlerini ve kimliklerini kaybederek Germen ve Latin kavimler arasında asimile olan Gotların Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve mimari tarihindeki rolleri bilinmektedir. Ancak Gotların Hristiyanlaşmalarına rağmen kendilerine özgü bir Hristiyanlıkları olduğu özellikle de ana gövde Hristiyanlığın en önemli ilkesi olan teslis yorumuna katılmadıkları ve bu hususta ana akım Hristiyanlıkla başa baş bir mücadele yürüttükleri fazla dillendirilmemektedir. Gotlar aynı İncillere sahip oldukları ve Pavlus’un Mektuplarını da muteber gördükleri halde ana akım Hristiyanlığın teslis anlayışını reddetmişlerdir. Bu da ana akım Hristiyanlığın teslis anlayışının mevcut İncillere dayalı olmadığını göstermektedir. Bu bakımdan Wulfila’nın Gotçaya İncil çevirisi ve ana akım Hristiyanlıkla girdikleri teolojik tartışmaları yansıtan eserler teslis inancı ve ana gövde Hristiyanlığın oluşum süreci açısından büyük önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The role of the Goths in the political, economic and architectural history of Europe.  They appeared at the scene of history with the Migration of Nations and the collapse of the Western Roman Empire. Then they lost their states and identity towards the seventh century and assimilated among the Germanic and Latin nations. The role of Goths in politic, economic and architectural History of Europe. However, it is not often mentioned that the Goths, despite their Christianization, have a sui-generis Christianity, especially that they do not agree with the interpretation of the trinity, which is the most important principle of main stream Christianity, and that they fought the Orthodox in this regard. Although the Goths had the same Gospels and considered Paul's Letters to be credible, they rejected the  trinity concept of main stream Christianity.   This shows that the trinity concept of main stream Christianity is not based on the existing Gospels. In this respect, the Goths translation of the Bible and the works reflecting the theological discussions with the Orthodox are of great importance in terms of the belief in the trinity and the formation process of mean stream Christianity.

Keywords