TRA2 Düzey-2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2007-2019 Yılları Arasında Nüfusun Gelişimi ve Demografik Yapının Değişimi

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 106-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

TRA2 Türkiye’deki 26 İBBS düzey-2 bölgesinden biridir. Günümüzde bölgede ülke nüfusunun %1,4’üne denk gelen 1 milyon 118 bin kişi yaşamaktadır. Bu çalışmada Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan TRA2 bölgesinde nüfusun 2007-2019 yılları arasındaki gelişiminin yanı sıra nüfus gelişimine etki eden göç, ham doğum ve ham ölüm oranı gibi bazı değişkenlerin ve demografik yapının değişimi incelenmiştir. TRA2 düzey-2 bölgesinde 2007-2019 arasında doğal artışa rağmen eksi değerler alan net göç hızından dolayı nüfus yaklaşık 19 bin (%2) azalmıştır. Bölgede ham doğum, ham ölüm, doğal artış hızı ve toplam doğurganlık hızı gibi değişkenlerin son yıllarda azaldığı görülmektedir. Son yıllarda toplam doğurganlık hızı ve ham doğum oranının azalmasına bağlı olarak bölgenin demografik yapısı da değişmektedir. Çocuk nüfusu oranının giderek azaldığı bölgede, çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı ise artmaktadır. Bölge illerinden Ardahan %15’e, Kars ise %10’a yaklaşan yaşlı nüfus oranı ile dikkat çekmektedir. Özellikle Ardahan’da son yıllarda nüfusun hızlı yaşlanma sürecinin yaşandığı gözlenmektedir. Ağrı ve Iğdır ise 12 yılda azalmasına rağmen yüksek çocuk nüfus oranı ile dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

TRA2 is one of 26 NUTS Level-2 regions in Turkey. Today, 1 million 118 thousand people, corresponding to 1.4% of the country's population, live in the region. In this study, the development of the population, as well as the change of demographic structure and some variables such as migration, crude birth and crude mortality rate that affect population development have examined between 2007 and 2019 in the TRA2 region, which includes Ağrı, Ardahan, Iğdır and Kars. Despite the natural increase in the TRA2 Level-2 region the population decreased by approximately 19 thousand (2%) between 2007 and 2019, due to the net migration rate that took negative values. It is observed that variables such as crude birth, raw death, natural rate of increase and total fertility rate have decreased in the region in recent years. The demographic structure of the region has also changed due to the decrease in total fertility rate and raw birth rate in recent years. The proportion of the working age population and the elderly population are increasing in the region where the rate of child population is gradually decreasing. Among the provinces of the region, Ardahan draws attention with the elderly population ratio approaching 15% and Kars approaching 10%. Especially in Ardahan, it has been observed that the population has experienced a rapid aging process in recent years. Although Ağrı and Iğdır have decreased in 12 years, they draw attention with their high rate of child population.

Keywords