Dijitalleşme Sürecinde Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde Tür Tartışması ve Türk Romanı

Author:

Number of pages: 298-322
Year-Number: 2022-32

Abstract

Edebiyat sahasında yapılan çalışmaların doksanlardan sonra elektronik ortama da taşınmaya başlaması sonucu yeni türler ve bu türleri inceleyen yeni araçlar, kuramlar geliştirilmekte ya da yenilerinin üretimi için arayışlara girilmektedir. Medyalararasılık yöntemi, yeni medya araçlarıyla üretilen dijital edebiyat veya e-edebiyattaki çalışmaların analizlerinde destek alınan araçları sunmaktadır. Medyalararasılık Kuram ve sanatsal yöntemi eserlerdeki birden fazla medya arasında meydana gelen etkileşim, dönüşüm ve türsel yeni oluşumları araştırdığından, bu çalışmada roman türü bağlamında analizler adına Medyalararasılık Kuram ve sanatsal yönteminden yararlanılacaktır. Çalışmanın amacı dijitalleşmenin Türk edebiyatında meydana getirdiği gelişmeleri tür ve roman türü özelinde tartışmaya açmaktır. Nitekim dijitalleşme ile birlikte roman bağlamında; etkileşimli roman, web-roman,  medya roman gibi yeni türsel adlandırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma ile yeni kuramsal analizler eşliğinde roman bağlamında türsel çeşitlenmeye dair meydana gelen gelişmeler irdelenerek sahada, meydana gelen gelişmeler çerçevesinde temel bilgilerin kazandırılmasına dair örnekler sunularak katkıda bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Studies in the field of literature started to move to the electronic environment after the nineties, new genres, new tools and theories that examine these genres are developed or searches are made for the production of new ones. The intermediality method offers tools that are supported in the analysis of studies in digital literature or e-literature produced with new media tools. Since intermediality method investigate the formations that occur between more than one media it will be used for analyzes of novel genre. The aim of the study is to discuss new developments that digitalization has brought about in the Turkish literature as a specific example genre which is novel genre. In the context of novel with digitalization; It is seen that new genre’s names such as media novel, interactive novel, web-novel, media novel are made. In the light of new theoretical analyzes, developments in genre diversity will be examined and examples will be presented in the field to gain basic information about the process.

Keywords