İftira Teolojisi ve Bireyin Psikososyal Sorumluluğu

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 201-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, iftira teolojisi ve bireyin psikososyal sorumluluğunu incelemektir. Kur’an’da iftira Allah’a ve kullara yönelik eylem olarak açıklanır. Allah ve din konusunda teolojik iftiranın büyük bir zulüm ve günah olduğu bildirilir. Kötümserlik, kıskançlık, yalancılık ve aldatmak gibi olumsuz eylemleri barındıran iftirayı masum birine atmak büyük günah ve suçtur. İftirayı araştırmadan doğruymuş gibi benimsemek, söylemek ve yaymak ağır bir vebal ve zulümdür. İftira türü eylemlere duyarsız kalıp akıllarını kullanmayan kendilerini düzeltmeyen fert ve toplumlar fitne, haksızlık, kargaşa gibi kötülüklere uğrarlar. Allah iftiracıyı sevmez, gazâb eder, tövbe etmez inat, kibir ve inkâr halini sürdürürse psikolojik kalbi mühürlenir. İftiralara karşı sabretmek, çağdaş metodlarla çıkış yolu aramak, Allah’ın buyruğu ve Peygamberlerin sünnetidir. Masum birey bu psikolojik halini sabır ve iradesiyle güzelliğe, mutluluğa ve bağışlanmaya dönüştürebilir. Her birey duyduğu, okuduğu haberin veya bilginin doğruluğunu işlevsel akılla araştırmak, her çeşit iftiradan sakınmakla sorumludur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the theology of calumny and the psychosocial responsibility of the individual. In the Qur'an, calumny is explained as an act committed against Allah and his servants. It is reported that theological calumny about Allah and religion is a great sin and crime. It is a great sin and crime to throw a calumny that contains negative actions such as pessimism, jealousy, lying and deceit at an innocent person. Adopting, saying and spreading calumny as if it were true without research is a grave plague and cruelty. Individuals and societies that are insensitive to slanderous actions and do not correct themselves who do not use their minds will suffer evils such as sedition, injustice, turmoil. If the slanderer does not repent and continues his state of stubbornness, arrogance and denial, his psychological heart will be sealed. It is the command of Allah and the sunnah of the Prophets to seek a way out of calumny with patience and modern methods. An innocent individual can transform this psychological state into beauty, happiness and forgiveness with his patience and willpower. Each individual is responsible for investigating the accuracy of the news or information he has heard, read with a functional mind, and avoiding all kinds of calumny.

Keywords