Avrupa Tarihinde Vebanın Öyküsü ve Covid-19 Sürecinde Öykünün Hakikati

Author:

Number of pages: 174-186
Year-Number: 2022-32

Abstract

Salgınlar tarihi, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsan-çevre ilişkisinde, her bir aşama farklı türlerde ve boyutlarda salgın hastalıkları beraberinde getirmiştir. Tarım aşamasından yeni coğrafyaların keşfine, sanayileşme döneminden günümüze dünyanın pek çok noktasında insanlık salgınlarla birlikte yaşamış, onlara karşı mücadele içerisinde olmuştur. Her bir salgın da kendi bağlamı ekseninde çeşitli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki Covid-19 salgını ile Avrupa tarihindeki “veba” söyleminin süreçler ve sonuçlar itibariyle bir karşılaştırmasını yapmak amacını taşımıştır.  Bu karşılaştırmada ise Avrupa tarihindeki iki büyük vebanın (Kara Ölüm ve Büyük Londra Vebası) “Decameron” ve “Veba Yılı Günlüğü”ndeki yansımaları ile Covid-19’un günümüz Avrupa’sındaki yansımaları arasındaki bağıntıların analiz edilmesi hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

The history of pandemics has a history as long as the history of humanity.  Each stage has brought pandemics of different types and scopes in the human-environment relationships. People from different places in the world have experienced pandemics and struggled against them from the agricultural stage to the discovery of new lands, from the industrialization period to the present. Each pandemic has brought along its various consequences. The aim of the present study is to make a comparison of the Covid-19 pandemic in the first quarter of the 21st century and the "plague" discourse in European history in terms of processes and results.  In this comparative study, the aim is to analyze the correlations between the reflections of the two great plagues in European history (Black Death and Great Plague of London) in the “The Decameron” and “A Journal of the Plague Year” and the reflections of Covid-19 in today's Europe.

Keywords