Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazma Eserlerde Karşılaşılan Tescil Hataları

Author:

Number of pages: 245-258
Year-Number: 2022-32

Abstract

Atalarımızın büyük emekler sonucu yazıp bize emanet bıraktığı en değerli miraslardan birisi olan yazma eserler başta sosyal bilimler olmak üzere fen, tıp, musiki gibi alanlarda çok büyük bir öneme sahiptir. Yazma eserler, tarih, kültür ve bilim mirasımızın vazgeçilmez kaynakları ve belgeleridir. Yazma eserlerin bulunduğu kütüphane kataloglarının hazırlanması, yayımlanması dil, din, tarih, bilim tarihi, edebiyat tarihi ve daha birçok alanla uğraşan araştırmacılar için bir kolaylık sağlar. Tasnif ve tanzim alanına katkı sağlamak bağlamında Türkiye'de yazma eserleri bakımından önemli bir yeri olan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde kayıtlı Türkçe yazmaların tescil hataları tespit edilmeye gayret edilmiştir. Makale, Türkçe yazmaların kütüphane arşiv bilgilerinin incelenmesi ve tescil hatalarının tespitinden oluşmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Manuscripts, one of the most valuable legacies that our ancestors have written and entrusted to us as a result of great efforts, have a great importance in fields such as science, medicine and music, especially in social sciences. Manuscripts are indispensable sources and documents of our historical, cultural and scientific heritage. The preparation and publication of library catalogs containing manuscripts provides convenience for researchers dealing with language, religion, history, history of science, history of literature and many more. In the context of contributing to the field of classification and arrangement, it has been tried to determine the registration errors of the Turkish manuscripts registered in the Ziya Gökalp Manuscript Library, which has an important place in terms of manuscripts in Turkey. The article consists of examining the library archive information of Turkish manuscripts and detecting registration errors.

 

Keywords