Aromatik Köy Kızıklı Üzerine Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 187-200
Year-Number: 2022-32

Abstract

Dost yaklaşımı ile ekoturizm, yerel halka, kültüre ve çevreye hassas, çok yönlü ve kapsamlı etkinlikleriyle dikkat çeken bir turizm çeşididir. Coğrafi bir yerde, doğa ve/veya kültür temelli turizm etkinlikleriyle ekoturizmin varlık kazanabilmesi için besleneceği kaynakların tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışmada, Balıkesir/Burhaniye İlçesi’ne bağlı Kızıklı Mahallesi’nin ekoturizm kaynaklarının ve yapılabilecek etkinliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, yerinde gözlem ve belgesel tarama yapılarak araştırma bulguları güçlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Kızıklı’da; Aromatik Köy Projesi’nin yürütüldüğü, Sinan Dede Türbesi ve Tescilli Servileri, Sülüklüçeşme Neolitik Yerleşim Alanı, Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Mutfak ve Zeytin Kültürü, Kültür Varlığı Mezarlığı,  Sanat Atölyesi ve Kızıklı Bıçakları ile kültür temelli etkinlikler için kaynakların olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Kızıklı’da Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Sürüşü, Manzara Seyri ve Doğa Fotoğrafçılığı için 4 Parkur belirlenmiş ve doğa temelli etkinliklerin kaynakları ortaya çıkarılmıştır. Kızıklı’nın; dinlenme, öğrenme ve eğlenme odaklı ekoturizm etkinliklerine evsahipliği yapabileceği, Aromatik Köy olarak anılması gerektiği, Kızıklı sakinlerinin ekoturizmi aktif biçimde destekleyebilecekleri ve gelişimine katkı sağlayabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With its friendly approach, ecotourism is a type of tourism that draws attention with its multifaceted and comprehensive activities that are sensitive to the local people, culture and environment. In order for ecotourism to exist in a geographical location, with nature and/or culture-based tourism activities, the resources that will feed on must be determined. In the study, it is aimed to reveal the ecotourism resources and activities that can be done in the Kızıklı District of Balıkesir/Burhaniye. At the same time, qualitative research method was adopted, by on-site observation and documentary screening were made to strengthen the research findings. As a result of the research, in Kızıklı; It has been determined that there are resources for culture-based activities with the Aromatic Village Project, the Sinan Dede Tomb and its Registered Cypress Trees, Sülüklüçeşme Neolithic Settlement Area, Kızıklı Oil Wrestling, Culinary and Olive Culture, Cultural Heritage Cemetery, Art Atelier and Kızıklı Knives. In addition, 4 Route for Nature Walking (Hiking/Trekking, Cycling, Scenery and Nature Photography were determined in Kızıklı and the sources of nature-based activities were revealed. Kızıklı's; It has been concluded that it can host ecotourism activities focused on relaxation, learning and entertainment, that it should be called Aromatic Village, and that the residents of Kızıklı will actively support ecotourism and will contribute to its development.

Keywords