Liderlik Davranışlarının Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-35
Number of pages: 417-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı işletmeler için büyük bir öneme sahip olan liderlerin liderlik tarzlarının, lideri takip eden çalışanların motivasyonunu üzerine etkisini araştırmaktır. Liderlik; belirli şartlar altında, bir kişinin veya grubun amacını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin kendisini takip eden insanların faaliyetlerini etkilemesi veya yönlendirmesi sürecidir. Takipçilerini nasıl motive edeceğini bilmek lider için oldukça önemlidir. Bu bağlamda takipçilerin arzularını ve amaçlarını anlamak, beklentilerini karşılayabilmek grubu ortak paydada buluşturmanın en önemli yoludur. Ortak noktalar ne kadar fazla olursa kazan-kazan durumu da aynı oranda etkili olacaktır. Bu sebeple, çalışmamızın konusu farklı liderlik davranışlarının çalışan motivasyonu üzerine etkisi olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonuçları literatür çalışmalarının incelenmesi sonucunda değerlendirildiğinde, liderlik tarzı dönüşümcü veya demokratik özellik gösterdiğinde çalışan motivasyonuna pozitif yönde etkilerinin olduğunu; otokratik, etkileşimci ve karizmatik özellikler gösterdiğinde ise yine liderlik ile motivasyon arasında anlamlı bir etki gösterdiği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, insanları ortak paydada buluşturmak için motivasyonlarını üst düzeyde tutmak şarttır. Bu bağlamda çalışanlarıyla iletişim kuran, onların fikirlerini dinleyerek ortaya çıkan farklı fikirleri önemseyen, uzlaşmacı, çalışanlarının güvenini kazanan ve onlar tarafından takdir edilen, adil bir liderlik tarzının benimsenmesi gerekir. Liderler çalışanlarının ihtiyaçlarını iyi anlamalı ve ihtiyaçlara göre belirlediği motivasyon faktörleri ile süreci yönetmelidir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to look into how different leadership philosophies, which are crucial for businesses, affect how motivated followers are. Leadership is the practice of directing or influencing the actions of those who follow one person or group in order to fulfill that person or organization's objectives under specific circumstances. It is crucial for a leader to understand how to inspire his supporters. The most effective technique to unite the group on a common basis in this situation is to comprehend the aspirations and aims of the followers and to fulfill those aspirations. The likelihood of a win-win situation increases with the number of shared interests. Because of this, the impact of various leadership behaviors on employee motivation has been chosen as the focus of our study. When the findings of this study were evaluated in light of the literature reviews, it was discovered that transformational or democratic leadership styles have a positive impact on employee motivation; autocratic, interactionist, and charismatic leadership styles were found to have a significant impact on motivation. In order to unite people around a shared interest, it is crucial to maintain their motivation at a high level. In this situation, it is essential to develop a fair leadership approach that engages with employees, listens to their opinions, shows concern for the various viewpoints that may arise, is accommodative, earns the respect of their team, and is valued by them. Leaders should have a solid grasp of their team members' needs and manage the process using motivational variables that are dictated by those needs.

Keywords