Yeniden İşlevlendirilen Ünye Tarihi Konakları

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 13-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu iline bağlı Ünye ilçesinde bulunan, korunması gereken tarihi değerlerin incelenmesi ve kentin tarihi önemi, çalışmanın konusunun seçilmesine neden olmuştur. Çalışma kapsamında, Ünye ile ilgili ve Türk evi ile ilgili araştırmalar yapılmış, yerinde belgeleme yapılarak yeniden işlevlendirilen belirli bir alanda bulunan yapılar incelenmiştir. Ünye’nin liman kenti olması, gemiciliğin ilerlemesi ekonomik yapıyı da olumlu yönde etkilemiş, 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra 20. Yüzyılın ise ikinci yarısına kadar büyük konakların yapılmasına neden olmuştur. Ahşap yapım tekniği ile doğa ve topografyaya uygun birbirinin manzarasını engellemeyen yapılar inşa edilmiştir. Günümüzde ise bu konakların yalnızca bazıları günümüze ulaşabilmiş, ulaşanlardan restore edilen konaklar ise yeniden işlevlendirilerek, müze, otel, kültür merkezi gibi işlevlerle kullanılmaktadır. Çalışmada, korunması gerekli yapıların güncel durumlarının değerlendirme yapılmıştır. Verilen işlevler sonucunda yapıların günümüzde yaşayan insanlarının da geçmiş ile bağ kurabilmesi, atıl durumda olmaktan kurtulabilmesi bakımından yeniden işlevlendirme önem taşımaktadır. Yapıya verilen işlev ile kültür merkezine dönüşebilmekte ya da hizmet sektörü için kullanılabilmektedir.

Keywords

Abstract

The examination of the historical values that need to be protected and the historical importance of the city in Ünye district of Ordu province in the Black Sea region led to the selection of the subject of the study. Within the scope of the study, researchers were conducted on Ünye and the Turkish house. It was re-functioned and the buildings in a certain neighborhood were examined. The fact that Ünye is a port city and the progress of shipping has also positively affected the economic structure. After the second half of the 19th century and until the second half of the 20th century, large mansions were built. Structures those are suitable for the topography and do not block each other's view were built with the wooden construction technique. Today, only some of these mansions have survived. The mansions, which have been restored from those that have survived to the present day, are re-functionalized and used with functions such as museums, hotels and cultural centers. The current status of the buildings to be protected has been evaluated. As a result of the functions given, re-functioning is important in terms of enabling the people living in the buildings today to connect with the past and to get rid of being idle. With the function given to the building, it can be transformed into a cultural center or used for the service sector.

Keywords