Hamza Üstünkaya ile Kütahya Çinisi

Author :  

Year-Number: 2022-34
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 15:47:38.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 174-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde çini ustaları, çini sanatını günümüze kadar ulaştırmaları ve bugün hala ayakta tutmayı başarmaları açısından oldukça önemlidirler. Kütahya merkezli olmak üzere, çini sanatını sürdürmek için uğraşan çini ustaları hakkında ve yeni tasarımlar konusunda bilimsel araştırma ve yayınların eksikliği dikkate alınarak araştırmalar yapılmıştır. Kütahya’da yeni tasarımlar konusunda çalışan Hamza Üstünkaya’ya ulaşılarak, Üstünkaya’nın hayatı ve çini çalışmaları araştırma kapsamına alınmıştır. Geleneksel çini sanatında, günümüzde oluşan ticari kaygılardan dolayı, ortaya çıkan tasarım çeşitliliğine karşı, Üstünkaya tasarımlarının geleneksel Kütahya çiniciliğindeki tasarımların özelliklerinin korunması açısından önem arz ettiği düşünüldüğünden Üstünkaya araştırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca kaybolmakta olan kültürel değerlerin tanıtılması, geçmişten günümüze bir ustanın sanatına verdiği emek noktasında bu çalışma önem arz etmektedir.

 

Keywords

Abstract

In our country, tile masters are very important in terms of bringing the art of tile to the present day and still succeeding in keeping it alive today. Considering the lack of scientific research and publications about tile masters and new designs, Kütahya-based studies have been carried out. By reaching Hamza Üstünkaya, who works on new designs in Kütahya, Üstünkaya's life and tile works were included in the research. In the traditional tile art, Üstünkaya has been included in the research since it is thought that the designs of Üstünkaya are important in terms of preserving the characteristics of the designs in traditional Kütahya tiles against the variety of designs emerging due to commercial concerns today. In addition, this study is important at the point of introducing the disappearing cultural values and the effort given by a master to his art from past to present.

Keywords


 • Aker, S. (2010). Çini tasarımı. Detay Yayıncılık.

 • Bakır, S. T. (1999). İznik çinileri ve Gülbenkyan koleksiyonu. Kültür Bakanlığı Yayın- ları.

 • Kaya, E. (2018). Dede Korkut hikâyelerinden minyatür tasarımlar oluşturarak çini yüzeylere uygulanması [Yayınlanmış sanatta yeterlilik tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 • Maury C. (2008). İznik seramik ve çinileri, Louvre koleksiyonlarından başyapıtlarla İslam sanatının 3 başkenti İstanbul, Isfahan, Delhi. Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi 19 Şubat - 1Haziran 2008. 67-74. Sevim, S. S. ve Baskıcı, Z. (2010). Çini sanatı ve Türk sanatlarında çintemani kullanımı, 4. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 547-560). Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.

 • Yetkin, Ş. (1993). Çini maddesi. İslam Ansiklopedisi, C.3. TDV Yayınları.

 • Hamza Üstünkaya, Kişisel Görüşme, 17 Nisan 2022.

                                                                                                    
 • Article Statistics