Günümüzde Azerbaycan’da Yahudiler ve Kurumları

Author:

Year-Number: 2022-34
Number of pages: 193-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski çağlardan itibaren Yahudilerin yaşadığı yerlerden biri de Azerbaycan’dır. 1948’de İsrail kurulduktan sonra, yine SSCB’nin dağılmasının ardından ülkedeki Yahudiler göç edince sayıları azalmıştır. İstatistiğe göre günümüzde ülkedeki Yahudilerin sayısı 7.500-15.500 arasında değişmektedir. Hâli hazırda Yahudiler yoğun olarak Bakü ve çevresinde ikamet etmektedirler. Kuba şehrinde Kırmızı Kasaba sadece Yahudilerin yaşadığı yerleşim birimidir. Ayrıca Oğuz, Gence gibi şehirlerde de Yahudilerin yaşadığı bilinmektedir. Günümüzde Azerbaycan’da Dağ Yahudileri, Avrupa Yahudileri ve Gürcistan Yahudileri olmak üzere üç Yahudi grup bulunmaktadır. Dini Kurumlarla İlgili Devlet Komitesi’nde 8 farklı isimli Yahudi cemaati kayıtlıdır. Dünyadaki diğer Yahudilerle ilişkileri dolayısıyla küresel ağa sahip olmaları Azerbaycan Yahudilerine çeşitli bağlamlarda ülkeye katkıda bulunma imkânı vermektedir. Onlar İsrail ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde de köprü olmaktadırlar. Yahudilere karşı devlet ve halk nezdinde dışlayıcılık olmadığı gibi antisemitizme karşı devlet mücadele etmektedir. Sinagogları, okulları, müzeleri, farklı kültürle ilgili vakıf ve yardım dernekleri olan Yahudileri Azerbaycan’da yaşamlarını rahatça sürdürmektedir.

Keywords

Abstract

Azerbaijan is one of the places where Jews have lived since ancient times. After the establishment of Israel in 1948 and after the collapse of the Soviet Union they immigrated from Azerbaijan and their number decreased. According to statistics, the number of Jews in the country today varies between 7,500 and 15,500. Jews reside in Baku and its environs. The Red Town in the city of Quba is settled only by the Jews. In addition, it is known that Jews reside in several cities such as Oguz and Ganja. Today, there are three Jewish groups in Azerbaijan: Mountain Jews, European Jews and Georgian Jews. There are 8 Jewish communities registered in the State Committee on Religious Institutions. Due to their relations with the other Jews all-around the world, they have a global network which gives them the opportunity to contribute to the country in various contexts. They are also a bridge in the relations between Israel and Azerbaijan. There is no discrimination against the Jews in the eyes of the state and the people, and the state struggle against anti-Semitism. With their synagogues, schools, museums, different cultural foundations and charity associations the Jews live comfortably in Azerbaijan.

Keywords