Metaverse Gelişmeler ve Arsa Alım Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-30 23:21:53.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 273-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giderek dijitalleşen dünyada teknolojinin hızla değişim ve gelişim yaşaması insanların gündelik hayattaki tüm eylemlerini çevrimiçi ortama taşımış ve kolaylaştırmıştır. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal platformlar insanların yeni sosyalleşme ve ekonomik kazanç sağladığı iş yerleri olmuştur. Platformlar aracılığı ile kullanıcılar fotoğraf ve video paylaşımları, yer bildirimleri, çevrimiçi görüşme ve toplantılara katılma, alışveriş yapma, ürün tanıtımları ve çevrimiçi oyun oynama gibi eylemlerde bulunmaktadır. İnternet teknolojisinin geldiği son aşama ise adı sıkça duyulmaya başlanan metaverse’dür. Metaverse  kullanıcılarına sanal bir gerçeklik evreni sunmaktadır. Metaverse de kullanıcılar kendilerine benzeyen avatarlar oluşturarak gündelik yaşamlarındaki eylemlerini gerçekleştirme imkanı bulabilmektedir. Sunmuş olduğu fırsatlardan dolayı kullanıcıların yanı sıra ülkeler ve şirketlerde sanal gerçeklik evrenine ilgi duymaktadır. Sanal evrende yerini almak isteyen ülkeler ve şirketler de bu konuda çalışma yapmaktadır. Sanal gerçeklik evreni yeni iş imkanları ve Pazar alanı yaratırken aynı zamanda bir yatırım aracı olarakta görülmektedir. Metaverse günlük aktivitelerin dışında arsa alım ve satımı gerçekleştirerek yatırım da yapılmaktadır. Kullanıcılar geleneksel yatırım araçlarının yanında internet teknolojisinden yararlanarak da yatırım yapmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda popüler olan ve sıkça adı aratılan sanal gerçeklik evreni metaversedeki gelişmeler ve onun beraberinde getirmiş olduğu ekonomik fırsatlar ile arsa alım satım uygulamaları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In an increasingly digitalized world, the rapid change and development of technology has moved all the actions of people in everyday life to the online environment and made it easier. Social platforms that have emerged with the development of Internet technology have become workplaces where people make new socialization and economic gains. Through the platforms, users engage in actions such as sharing photos and videos, location notifications, participating in online conversations and meetings, shopping, product promotions, and playing online games. The final stage of Internet technology is the metaverse, the name of which we have started to hear frequently. The Metaverse offers its users a virtual reality universe. In the Metaverse, users can create avatars that look like them and have the opportunity to perform their actions in their daily lives. Due to the opportunities it offers, users, as well as countries and companies, are interested in the virtual reality universe. Countries and companies that want to take their place in the virtual universe are also working on this issue. The virtual reality universe is seen as an investment tool at the same time as creating new business opportunities and Sunday space. Apart from daily activities in the Metaverse, investments are also made by purchasing and selling land. Dec. in addition to traditional investment tools, users also invest using internet technology. In this study, the developments in the metaverse of the virtual reality universe, which has been popular lately and is often called, and the economic opportunities it has brought with it, as well as land purchase and sale applications, are Deciphered.

Keywords