Osmanlı Döneminde Yazılan 110 Roman Örneğinde Milli Kütüphane Kataloglarındaki Tarih Çeviri Hatalarına Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-30 23:22:12.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 515-536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı devleti tarih sahnesinden çekilirken yeni Türkiye Cumhuriyetine çok değerli ve çok geniş bir kültür mirası bırakmıştır. Günümüzde çeşitli kütüphanelerde ve özel arşivlerde yer alan bu mirasın katalog ve tasnif işlemleri uzun süredir devam etmektedir. Fakat büyük çoğunluğu araştırmacılara sunulan kataloglarda bazı yaygın hatalar sık sık dile getirilmesine rağmen bu konuda önemli bir adım atılmamıştır. Alanında ilk olan bu çalışmada Osmanlı romancılarının kaleme aldığı 110 roman üzerinden Milli kütüphanedeki kitap künyelerine yansıyan tarih çevirileri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, durum çalışması araştırma deseni/modeli tercih edilirken veri toplama tekniği olarak doküman analizinden yararlanılmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde kaleme alınan romanlar Hicri, Rumi ve Miladi tarihler kullanılarak basılmıştır. Araştırma sonucunda Milli Kütüphanenin hazırlamış olduğu kitap künyelerinde yaygın hatalara rastlanmıştır. İncelenen romanların büyük çoğunluğunda (% 61) tarih çeviri hatası tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

While the Ottoman state was withdrawing from the stage of history, it left a very valuable and extensive cultural heritage to the new Turkish Republic. Today, the catalog and classification processes of this heritage, which is in various libraries and private archives, have been going on for a long time. However, although some common mistakes are frequently mentioned in the catalogs, most of which are presented to researchers, no important steps have been taken in this regard. In this study, which is a first in its field, the date conversions of the 110 novels written by Ottoman novelists, which are reflected in the book tags in the National Library, were examined. The qualitative research method was used in the study, while the case study research design/model was preferred and, document analysis was used as a data collection technique. The novels written in the pre-republican period were published using Hijri, Roman, and Gregorian dates. As a result of the research, common mistakes were found in the book tags prepared by the National Library. In the vast majority of the examined novels (61%), date translation errors were detected.

Keywords