Kur’ân’ın Âyetleri Işığında Fiziki Yönüyle Dünya ve Dünya’nın Sekenesi İnsan

Author:

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 10:53:41.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 188-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlm-i ezelîden gelen Kur’ân-ı Kerim, Yüce Allah’ın hak kelamıdır. Kur’ân-ı Kerim her yönüyle akıl sahipleri için birer hidayet rehberidir. Kur’ân’da Dünya’nın, şekli, dönüşü, tüm canlıların maddi gereksinimleri açısından elverişli yaratılması, faydaları gibi fiziki yönlerinin zikredilmesi, bilimsel açıdan gayet önemlidir. Bin dört yüz küsur sene önce nâzil olan bu ezelî hitapta bilimsel gelişmelere öncülük edecek âyetlerin varlığı son derece önem arz etmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de Dünya’nın fiziki yönüyle ilgili âyetler, insanoğlu açısından maddi faydaları olmakla birlikte inanç esaslarının ispatı açısından da gayet ehemmiyetlidir. Bu çalışmada Kur’ân’ın âyetleri ekseninde Dünya’nın fiziki özellikleri ve canlılar açısından bilhassa insanoğlu için önemi ele alınmıştır. Emaneti yüklenip yeryüzünün halifesi olan âdemoğlunun maddi ve manevi yönleri âyetler ışığında incelenmiştir.. Dünya ve onun mühim bir canlısı olan insanın, bilimsel açıdan önemi, bu çalışmada ifade edilmiştir. Kur’ân’da insanın yaratılışı, yaratılış aşamaları, biyolojik yapısı, psikolojik ve sosyolojik özellikleri, emaneti yüklenmesi, yeryüzünün halifesi olması, fıtrat ve karakteri gibi konular; İnsan, secde ve Âdem lafızlarının sözcük ve terim anlamları bu çalışmamızda ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The Qur'an, which comes from the pre-eternal knowledge, is the true word of Almighty Allah. The Qur'an is a guide for those who have wisdom in every aspect. Mentioning the physical aspects of the Earth in the Qur'an, such as its shape, rotation, creation suitable for the material needs of all living things, and benefits, is scientifically very important. It is extremely important that there are verses that will lead scientific developments in this eternal address, which was revealed one thousand and four hundred years ago. The verses in the Qur'an about the physical aspect of the world are very important in terms of proving the principles of belief, although they have material benefits for human beings. In this study, the physical characteristics of the Earth and its importance for living things, especially for human beings, are discussed in the axis of the verses of the Qur'an. The material and spiritual aspects of the son of man, who is the caliph of the earth, who is entrusted with his trust, are examined in the light of the verses. The scientific importance of the earth and its important creature, human, is expressed in this study. In the Qur'an, subjects such as the creation of man, the stages of creation, his biological structure, psychological and sociological characteristics, his responsibility, his being the caliph of the earth, his nature and character; The word and term meanings of the words human, prostration and Adam are discussed in this study.

Keywords