Fâris Zerzûr’ûn Son Damlasına Kadar (Hatta’l-Katrati’l-Ahîra) Eserindeki Kısa Hikâyelerin Teknik İncelemesi

Author:

Year-Number: 2022-35
Number of pages: 490-514
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1929’da Şam’da doğan ve 2003 yılında Şam’da vefat eden suriyeli yazar ve edebiyatçı Fâris Zerzûr, çok sayıda roman, hikâye ve bir araştırma eser kaleme almıştır. Bu çalışmada Zerzûr’ûn 11 kısa hikâyenin yer aldığı ve ilk kez 1961 yılında basılan Son Damlasına Kadar (Hatta’l-Katrati’l-Ahîra) adlı eserinde yer alan Son Damlasına Kadar, Avuç Dolusu Toprak, Ey Oğullarım, Yolcu, Çitlembik Ağacı, Ülke Çağrısı, Duman, Yokluk, Kin, Mazmun Olmayan Bir Mektup ve Mücahitler adlı kısa hikâyelerin başlık, olay örgüsü, anlatıcı ve bakış açısı, şahıs kadrosu, zaman, mekân, dil ve üslup ile anlatım teknikleri unsurları açısından teknik incelemesi yapılmıştır. Zerzûr, bu hikâyelerde Suriye ve Filistin toplumların değişik sınıflara mensup kişilerin hayatlarından kesitleri kişilerin ruhsal durumları, duygu ve düşüncelerinden ziyade olayları ön planda tutarak aktarmaktadır. Yazar hikâyelerinde çoğunluğu kısa zaman dilimlerinde geçen olayları bazen birinci tekil şahıs bazen de üçüncü tekil şahıs ilahi bakış açılarıyla fasih bir dille ve yalın bir üslupla okuyucuya sunmaktadır. Zerzûr’ûn hikâyelerinde tasvir, geriye dönüş, montaj, otobiyografik, leitmotiv (ana motif), diyalog, iç monolog ve bilinç akımı tekniklerini kullandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Syrian writer and litterateur Fares Zarzur, who was born in 1929 in Damascus and died in 2003 in Damascus, penned several novels, stories and a research works. This study the technical analysis of short stories titled Until The Last Drop, A Handful Of Dust, My Sons, Traveler, Pistacia Terebinthus Tree, Country Call, The Smoke, Nothingness, The Hate, Unsecured A Message and Fighters in Zarzur’s work Until The Last Drop (Hataa Al-Qatra Al-Akhira) which includes 11 short stories and which was first published in 1961, was conducted in terms of title, plot, narrator and point of view, characters, time, place, language and style, and narrative techniques. Zarzur, in these stories narrates the slices of the lives of people from different classes of the Syrian and Palestinian society by giving particular importance to the incidents rather than characters’ states of mind, feelings and thoughts. In his stories, the writer presents events that occur mostly in short periods of time, sometimes from an individual point of view from a first person perspective and sometimes from a divine third person point of view in fluent language and simple style. It is seen that Zarzur used depiction, flashback, montage, autobiographical, leitmotiv, dialog, interior monolog, stream of consciousness techniques in these short stories.

Keywords