Yazınsal Bilginin Görselleştirilmesi: Su Kavramına Yönelik Bilgi Grafiği Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2022-35
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 11:16:13.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 57-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her türlü yazınsal bilgi, bilgi grafiği (infografi) açısından görsel mesajla ilişkilendirilebilir. Belirlenen içeriğe yönelik farklı tasarım anlayışlarına yansıyabilen yazınsal bilgi, tasarımcının yaratıcı sürecinde etkin rol oynayarak görsel mesajın vurgusu güçlendirebilir. Bu yönüyle araştırma, bilgi grafiği açısından su kavramının yaşamdaki etkinliği ve önemine dikkat çekebilecek tasarım uygulamalarına odaklanmaktadır. “Su” kavramıyla ilişkilenen yazınsal bilgiler, araştırma kapsamında belirlenen içeriğin tasarım anlayışına yansımaktadır. Su tüketimini kapsayan yazınsal bilginin yaratıcı süreçteki etkin değeri, uygulama aşamalarına yön vermektedir. Belirlenen içeriklere Wilo’nun desteği ile TEMA Vakıf tarafından hazırlanan Su TEMA web sitesi (https://sutema.org/) rehberlik etmektedir. Su TEMA web sitesi üzerinden tarama yöntemiyle elde edilen yazınsal bilgiler, tasarımın su-küresel ölçek, su-tarım, su-ekonomik ve sosyal etkenler ve su-nüfus artışı temaları olarak çeşitlenmesine olanak tanımıştır. Belirlenen temalar tasarımda rol oynayacak kavramlar birlikteliğine ve kavramlarla ilişkilenecek tasarım öğelerin neler olması gerektiğine ışık tutmaktadır. Tasarımdaki geometrik biçim, piktogram, tipografi ve renk ile etkileşimi sağlanan yazınsal bilgi parçaları yaratıcı süreci kapsayan görsel dilin oluşturulmasını desteklemektedir. Tasarım sürecini kapsayan bilgi grafiklerinin vektörel çizimleri için Adobe Illustrator CC, hareketli tasarıma yönelik Adobe After Effects CC, tasarımdaki ses etkileşimi açısından Adobe Audition CC programı kullanılmıştır. Su-küresel ölçek, su-tarım, su-ekonomik ve sosyal etkenler ve su-nüfus artışı temalarına yönelik video formatına dönüştürülen dört farklı bilgi grafiği, su tüketimine farkındalık oluşturacak eğitici bilgiler içermektedir.

Keywords

Abstract

All kinds of literary information can be associated with a visual message in terms of infographics. Literary information, which can be reflected in different design understandings for the determined content, can play an active role in the creative process of the designer and strengthen the emphasis of the visual message. In this respect, the research focuses on design applications that can draw attention to the effectiveness and importance of the concept of water in terms of infographics. Literary information related to the concept of “water” is reflected in the design understanding of the content determined within the scope of the research. The effective value of the literary information covering water consumption in the creative process guides the implementation phases. The determined contents are guided by the Su TEMA website (https://sutema.org/) prepared by the TEMA Foundation with the support of Wilo. The literary information obtained through the scanning method on the Water TEMA website allowed the design to diversify as water-global scale, water-agriculture, water-economic and social factors and water-population growth themes. The determined themes shed light on the unity of concepts that will play a role in the design and what should be the design elements to be associated with the concepts. Literary information pieces interacting with geometric form, pictogram, typography and color in the design support the creation of the visual language covering the creative process. Adobe Illustrator CC program for vectorial illustrations of infographics covering the design process, Adobe After Effects CC program for motion design, and Adobe Audition CC program for sound interaction in design were used. Four different infographics converted into video format for the themes of water-global scale, water-agriculture, water-economic and social factors and water-population growth contain educational information that will raise awareness on water consumption.

Keywords